روشن نشدن خودرو میتواند به دلایل زیر باشد :

1 - سوییچ اینرسی : ممکن است در اثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز ) عمل کرده باشد .

2 -سنسور دور موتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد .

3 - پمپ بنزین ( فیوز - سیم کشی - پمپ بنزین ) 

4 - رله اصلی دوبل : در این حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم .

ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم .

5 - گیر کردن شافت استپر موتور 

خودرو در هنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود .

ایراد سنسور مپ MAP

خودرو در هنگام صبح با استارت اول روشن نمیشود اما در بقیه اوقات فوراً روشن میشود .

فشنگی یا سنسور دمای آب خراب است .

روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور در تابستان )

سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور در اثر گرمای زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود .

خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود .

سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمیکند ) .

خودرو در هوای سرد روشن نمیشود .

فشنگی یا سنسور دمای آن خراب است .

خودرو بصورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ دوباره خاموش میشود .

خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

نظر شما چیست ؟ آیا تا بحال تجربه ای در این زمینه ها داشته اید ؟ برای ما بنویسید.