بیمه تکمیلی


هر آنچه درباره ی بیمه تکمیلی انفرادی سامان و بیمه تکمیلی انفرادی تعاون باید بدانید :

در حال حاضر بیمه سامان و بیمه تعاون تنها شرکت‌های بیمه ای هستند که به صورت مستقیم بیمه تکمیلی انفرادی را ارائه می کند.
خدمات بیمه تکمیلی انفرادی سامان در قالب 6 طرح و خدمات بیمه تکمیلی انفرادی تعاون هم در قالب 5 طرح ارائه می‌شود که پوشش ها و سقف تعهدات هرکدام از آنها در مدت یک سال در جدول شماره یک و شماره دو، و شرح هریک از تعهدات در جدول شماره سه، بیان شده است.
همچنین توضیحات مربوط به خرید بیمه تکمیلی انفرادی سامان و تعاون بدون داشتن بیمه پایه، دوره انتظار، فرانشیز، شرایط سنی، شرایط بیمه تکمیلی خانوادگی، روش های پرداخت حق بیمه تکمیلی و فرآیند دریافت هزینه های پزشکی از بیمه سامان و بیمه تعاون را می توانید در ادامه جدول ها مطالعه کنید.
 

جدول شماره یک : سقف تعهدات بیمه سامان به تفکیک طرح ها در یک سال (مبلغ به تومان)

تعهدات طرح نسیم سامان طرح مهر سامان طرح سروش سامان طرح شمیم سامان طرح وصال سامان طرح عقیق سامان 

بیمارستانی ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ 
عمل های جراحی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 
پاراکلینیکی گروه 1 ۳۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 
پاراکلینیکی گروه 2 ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 
جراحی های مجاز سرپایی ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 
خدمات آزمایشگاهی ۱۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 
هزینه ها ی آمبولانس شهری و بین شهری ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ 
زایمان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 
ویزیت و دارو ۱۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 
دندانپزشکی ۱۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 
نازایی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 
رفع عیوب انکساری دو چشم ۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ 
سمعک ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 


جدول شماره یک : سقف تعهدات بیمه تعاون به تفکیک طرح ها در یک سال (مبلغ به تومان)

تعهدات طرح والا ،طرح کوشا ،طرح مزدا ،طرح پویا ،طرح پارسا 

بستری عمومی4٫۰۰۰٫۰۰۰ 6٫۰۰۰٫۰۰۰ 10٫۰۰۰٫۰۰۰ 20٫۰۰۰٫۰۰۰ 40٫۰۰۰٫۰۰۰ 
بستری تخصصی8٫۰۰۰٫۰۰۰ 12٫۰۰۰٫۰۰۰ 20٫۰۰۰٫۰۰۰ 40٫۰۰۰٫۰۰۰ 8۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 
پاراکلینیکی گروه اول 4۰۰٫۰۰۰ 6۰۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ 2٫0۰۰٫۰۰۰ 
پاراکلینیکی گروه دوم 2۰۰٫۰۰۰30۰٫۰۰۰ 50۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰2٫0۰۰٫۰۰۰
پاراکلینیکی گروه سوم2۰۰٫۰۰۰30۰٫۰۰۰ 50۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰2٫0۰۰٫۰۰۰
خدمات آزمایشگاهی ۱۰۰٫۰۰۰ 2۰۰٫۰۰۰ 5۰۰٫۰۰۰ 75۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰
هزینه ها ی آمبولانس شهری و بین شهری ۲۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ 4۰۰٫۰۰۰ 5۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ 
زایمان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 
ویزیت و دارو و خدمات اورژانس۱۰۰٫۰۰۰ 2۰۰٫۰۰۰ 5۰۰٫۰۰۰ 8۰۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰ 
آتش‌سوزی10٫0۰۰٫۰۰۰20٫0۰۰٫۰۰۰30٫0۰۰٫۰۰۰35٫0۰۰٫۰۰۰40٫0۰۰٫۰۰۰
حادثه10٫0۰۰٫۰۰۰20٫0۰۰٫۰۰۰30٫0۰۰٫۰۰۰35٫0۰۰٫۰۰۰40٫0۰۰٫۰۰۰

جدول شماره دو : شرح هریک از تعهدات جدول شماره یک و دو

تعهدات شرح 

بیمارستانی جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Daycare.
تبصره: عمل های جراحی Daycare، به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت بعد از عمل در مراکز درمانی، کمتر از یک روز باشد. 
عمل های جراحی عمل های جراحی مهم مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، کبد، مغز استخوان 
پاراکلینیکی گروه 1 جبران هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانستیومتری 
پاراکلینیکی گروه 2 جبران هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی اسپیرومتری (PFT)، نوار عضله (EMG)، نوار عصب (NCV)، نوار مغز (EEG)، نوار مثانه )سیستومتری، یاسیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم 
پاراکلینیکی گروه 3 شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه و کشیدن بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی و تخلیه کیست
جراحی های مجاز سرپایی شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه و کشیدن بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزردرمانی 
خدمات آزمایشگاهی آزمایش های تشخیص پزشکی، پاتولوژی، آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی و نوار قلب و فیزیوتراپی (به استثنا چکاپ) 
آمبولانس شهری و بین شهری هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری 
زایمان هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین 
ویزیت و دارو هزینه ویزیت و دارو 
دندانپزشکی هزینه های مربوط به دندانپزشکی (به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی و دندان مصنوعی و جراحی لثه) 
نازایی درمان های مربوط به نازایی 
رفع عیوب انکساری دو چشم هزینه ها ی مربوط به رفع عیوب انکساری دو چشم 
سمعک هزینه های مربوط به خرید سمعک 

قیمت بیمه تکمیلی انفرادی سامان و بیمه تکمیلی انفرادی تعاون

مبلغ حق بیمه هریک از این طرح ها به صورت سالیانه و با توجه به سن بیمه شده تعیین می شود که شما می‌توانید پس از وارد کردن سن خود، مبلغ حق بیمه سالیانه را در سایت ازکی مشاهده کنید. 

مزایای بیمه تکمیلی انفرادی

از آنجایی که تمام افراد نمی توانند تحت نظر ارگان یا سازمان خاصی به صورت گروهی بیمه تکمیلی درمان را تهیه کنند، برخی شرکت های بیمه اقدام به ارائه طرح بیمه تکمیلی به صورت انفرادی نموده اند. این اقدام شرکت های بیمه کمک بسیاری به جبران هزینه های درمانی این افراد می کند.
بیمه تکمیلی انفرادی در شرکت های مختلف دارای طرح ها و پوشش های متفاوتی است و با حق بیمه های مختلف ارائه می شود تا تمام اقشار جامعه قادر به استفاده از این طرح ها باشند. 

تخفیف بیمه تکمیلی سامان و تعاون

متقاضیان خرید بیمه تکمیلی انفرادی یا خانوادگی سامان میتوانند از تخفیف های ویژه این بیمه استفاده کنند. به این صورت که با خرید نقدی بیمه تکمیلی سامان مشمول 10 درصد تخفیف می شوید و یا در صورت داشتن بیمه عمر سامان، 10 درصد تخفیف به بیمه نامه شما تعلق می گیرد. همچنین خانواده های سه نفره و سه نفر به بالا که متقاضی خرید بیمه تکمیلی سامان هستند، می توانند این بیمه را با 15 درصد تخفیف خریداری کنند. البته سقف تخفیف های این بیمه 25 درصد است. یعنی شما نمی توانید به صورت همزمان از تخفیف دارا بودن بیمه عمر و تخفیف خرید نقدی بهره مند شوید و یکی از این دو تخفیف به شما تعلق خواهد گرفت. 

در حال حاضر در بیمه تکمیلی انفرادی تعاون تخفیف خاصی ارائه نمی‌شود.

خرید بیمه تکمیلی انفرادی سامان و تعاون بدون داشتن بیمه پایه

درگذشته برای خرید بیمه تکمیلی، داشتن بیمه پایه (تامین اجتماعی، حوادث درمانی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و سلامت ایرانیان) در اکثر شرکت های بیمه الزامی بوده است. اما هم اکنون بعضی از شرکت های بیمه از جمله بیمه سامان و بیمه تعاون برای رفاه حال خریداران بیمه تکمیلی خود، لزوم داشتن بیمه پایه را حذف کرده‌اند و در صورتی که خریدار بیمه تکمیلی، بیمه پایه نداشته باشد، تنها 18 درصد به مبلغ حق بیمه او افزوده خواهد شد و تغییر دیگری در بیمه نامه تکمیلی او به علت نداشتن بیمه پایه رخ نخواهد داد.

دوره انتظار بیمه تکمیلی سامان و تعاون

دوره انتظار به مدت زمانی گفته می شود که پس از گذشت آن بیمه گذار می تواند از پوشش های بیمه نامه خود استفاده کند.
هریک از طرح های بیمه تکمیلی انفرادی سامان هم دوره ی انتظار 3 ماهه برای خدمات بستری و جراحی و دوره انتظار 9 ماهه برای زایمان دارند.
به این معنی که برای استفاده از پوشش بستری و جراحی بیمه نامه تکمیلی، باید حداقل 3 ماه و برای استفاده از پوشش زایمان باید حداقل 9 ماه از خرید بیمه‌نامه گذشته باشد؛ بنابراین می بایست قبل از بارداری برای خرید بیمه تکمیلی با پوشش زایمان اقدام کنید.

در بیمه تکمیلی انفرادی تعاون هم برای پوشش زایمان 9 ماه دوره انتظار و برای پوشش پاراکلینیکی 3 ماه دوره انتظار وجود دارد.

فرانشیز بیمه تکمیلی سامان و تعاون

فرانشیز به مقداری از هزینه های درمانی گفته می شود که پرداخت آن برعهده خود بیمه گذار است و بقیه هزینه های درمان را شرکت بیمه پرداخت می کند.
مقدار فرانشیز بیمه تکمیلی سامان و بیمه تکمیلی تعاون 10 درصد است و هیچ ارتباطی با داشتن بیمه پایه و یا نداشتن آن ندارد. یعنی هزینه های درمانی بیمه گذار هرمقداری که باشد حداقل 10 درصد آن باید توسط بیمه گذار پرداخت شود.
برای مثال هزینه های پزشکی فردی 10,000,000 تومان شده است، از این مقدار پرداخت 10 درصد یعنی 1,000,000 تومان برعهده شخص بیمه گذار و پرداخت 90 درصد مابقی یعنی 9,000,000 تومان تا سقف تعهدات بیمه سامان و بیمه تعاون، برعهده او است.

شرایط سنی بیمه تکمیلی سامان و تعاون

بازه سنی بیمه تکمیلی انفرادی سامان و بیمه تکمیلی انفرادی تعاون از بدو تولد تا 70 سالگی است و افراد بیشتر از 70 سال امکان خرید بیمه تکمیلی انفرادی سامان را نخواهند داشت.

بیمه تکمیلی خانوادگی سامان و تعاون

عده ای تصور می کنند که در بیمه تکمیلی خانوادگی با پرداخت یک حق بیمه توسط سرپرست خانواده تمام اعضای آن خانواده تحت پوشش قرار می گیرند. اما این تصور کاملا اشتباه است.
بیمه تکمیلی خانوادگی در واقع همان بیمه تکمیلی انفرادی است که با دریافت حق بیمه به تعداد اعضای خانواده برای همه آن ها بیمه تکمیلی خریداری می شود. با این تفاوت که به جای صدور بیمه نامه به تعداد اعضای خانواده، یک بیمه نامه که در آن نام سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل او نوشته شده باشد صادر خواهد شد.
در این بیمه نامه تمامی اعضای خانواده فقط یک طرح را می توانند انتخاب و خریداری کنند و اگر خانواده ای قصد انتخاب طرح جداگانه ای برای هریک از اعضا را داشته باشد، می تواند در صورت داشتن شرایط لازم، بیمه تکمیلی را به صورت انفرادی برای هر فرد خریداری کند.
در حال حاضر علاوه بر بیمه تکمیلی انفرادی، بیمه تکمیلی خانوادگی سامان و بیمه تکمیلی خانوادگی تعاون هم توسط ازکی صادر و به متقاضیان ارائه می شود.

روش های پرداخت حق بیمه تکمیلی

حق بیمه تکمیلی به صورت سالیانه و براساس سن بیمه گذار تعیین می شود و بیمه گذار می تواند به روش نقدی حق بیمه خود را پرداخت کند.
البته پرداخت حق بیمه به روش نقدی و یکجا در بیمه تکمیلی سامان، شامل 10 درصد تخفیف خواهد شد.

فرآیند دریافت هزینه های پزشکی از بیمه سامان و بیمه تعاون

دو روش برای دریافت هزینه های پزشکی مورد تعهد بیمه سامان و بیمه تعاون وجود دارد که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت :
روش یک : بیمه گذاران به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان یا بیمه تعاون مراجعه کنند.

 • در صورت مراجعه بیمه گذار به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان یا بیمه تعاون که امکان صدور معرفی نامه به صورت آنلاین را داشته باشند، در همان محل معرفی نامه به صورت آنلاین برای آن ها صادر می شود.
  در این حالت پرداخت هزینه های درمانی بیمه گذار تا سقف تعهدات پوشش های بیمه سامان و تعاون برعهده خود شرکت است و بیمه گذار فقط باید 10 درصد هزینه های پزشکی را در همان محل به عنوان فرانشیز و سهم خود پرداخت کند.
 • در صورتی که بیمه گذار بخواهد به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان یا تعاون که امکان صدور معرفی نامه به صورت آنلاین را ندارند، مراجعه کند، باید از قبل به نمایندگی های شرکت بیمه رفته و برای مرکز درمانی مورد نظر خود معرفی نامه دریافت کند. در این حالت هم مانند حالت قبل بیمه گذار فقط باید 10 درصد هزینه های پزشکی را درهمان جا، به عنوان فرانشیز و سهم خود پرداخت کند.


روش دوم : بیمه گذاران به مراکزی به غیر از مراکز طرف قرارداد بیمه سامان یا بیمه تعاون مراجعه کنند.

 • در این صورت اگر بیمه گذار بیمه پایه داشته باشد و بخواهد از آن استفاده کند در ابتدا باید با فاکتور هزینه ها و مدارک درمانی به بیمه پایه خود مراجعه نماید و مبلغ مورد تعهد بیمه گر اول را دریافت کند. پس ازآن بیمه گذار باید به یکی از نمایندگی های بیمه سامان یا تعاون مراجعه نماید و با تحویل مدارک خود مابقی هزینه ها به استثنای 10 درصد فرانشیز را دریافت کند.
 • در غیر این صورت اگر بیمه گذار، بیمه پایه نداشته باشد و یا نخواهد از آن استفاده کند، می تواند از همان ابتدا به یکی از نمایندگی های بیمه سامان مراجعه نماید و هزینه های پزشکی خود را تا سقف تعهدات بیمه از آن دریافت کند.

فرآیند خرید بیمه تکمیلی انفرادی / خانوادگی

شما می توانید در 6 مرحله سفارش خرید بیمه تکمیلی انفرادی/خانوادگی خود را در سایت ازکی ثبت کنید و پس از بررسی خرید توسط کارشناسان ازکی، در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهدشد.
مراحل خرید بیمه تکمیلی انفرادی / خانوادگی به شرح زیر است :
مرحله اول : در ابتدا خریدار بیمه پس از انتخاب گزینه انفرادی، اطلاعات اولیه از جمله سن بیمه شده و نام بیمه پایه خود را وارد کرده و پس از تایید اطلاعات وارد شده، به مرحله بعد هدایت می شود.
در صورتی که خریدار بیمه تکمیلی، بیمه پایه نداشته باشد می بایست گزینه " بیمه پایه ندارم " را انتخاب کند.
مرحله دوم : با توجه به اطلاعات ورودی خریدار بیمه، فهرستی از طرح های بیمه تکمیلی نمایش داده می ‍شود که با مقایسه قیمت ها، پوشش ها و سقف تعهدات هرکدام از آن ها، خریدار بیمه می تواند طرح موردنظر خود را سفارش دهد.
مرحله سوم : در این مرحله مشخصات اولیه خریدار بیمه و سقف هریک از تعهدات طرح موردنظر او نمایش داده می شود که در صورت تایید اطلاعات، خریدار بیمه به مرحله بعدی وارد خواهدشد. همچنین می تواند برای تغییر طرح خود به مرحله قبل بازگردد.
مرحله چهارم : خریدار بیمه اطلاعات کامل خود را اعم از نام، نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس محل سکونت، کدملی و کدپستی خود را در این مرحله وارد می کند.
مرحله پنجم : پس از ورود به مرحله پنجم خریدار بیمه باید دو فرم پرسشنامه گواهی سلامت و پیشنهاد بیمه تکمیلی را دانلود کرده و گزینه تایید اطلاعات را انتخاب نماید.
مرحله ششم : در مرحله آخر با دریافت شماره، مبلغ و تاریخ ثبت سفارش، فرآیند خرید به پایان و تایید نهایی خواهدرسید و در اولین فرصت کارشناسان ازکی برای پیگیری سفارش خریدار بیمه، با ایشان تماس خواهندگرفت.

بیمه تکمیلی گروهی (سازمانی)

هر مجموعه ای می تواند تمام کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی خود را که مایل به دریافت پوشش بیمه تکمیلی درمان باشند، بیمه کند. همچنین تمام اعضای خانواده پرسنل که از طرف بیمه گذار به عنوان بیمه شده معرفی شوند، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
در بیمه تکمیلی گروهی، بیمه گذار می تواند کارکنان بازنشسته خود را به همراه تمام افراد خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند. بیمه گذار با قرار دادن نام و مشخصات این افراد در لیست بیمه شدگان، در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد، آنان را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می دهد.
در بیمه تکمیلی گروهی منظور از اعضای خانواده، همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه شدگان است.

فرآیند خرید بیمه تکمیلی سازمانی

برای خرید بیمه تکمیلی سازمانی فقط لازم است که بیمه گذار پس از انتخاب بخش بیمه سازمانی، اطلاعات اولیه خود از جمله نام شرکت یا سازمان، تعداد اعضا، نام متقاضی و شماره تماس خود را وارد کند. پس از تایید اطلاعات ورودی، سفارش بیمه گذار در سایت ثبت خواهد شد و کارشناسان ازکی پس از بررسی درخواست خرید بیمه تکمیلی در اولین فرصت جهت تکمیل فرآیند خرید، با ایشان تماس خواهندگرفت. 

هزینه های درمانی قابل پرداخت در بیمه تکمیلی گروهی

همانطور که می دانید شرکت های مختلف بیمه در ارائه پوشش ها مقداری تفاوت دارند اما به صورت کلی هزینه های درمانی قابل پرداخت بیمه تکمیلی درمان شامل موارد زیر است:

تعهدات اصلی بیمه تکمیلی گروهی

 • جبران هزینه های بستری ، جراحی، شیمی درمانی ، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن دربیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care
 • عمل ها جراحی Day Care به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبتهای بعد از عمل در مراکزدرمانی، کمتر از یک روز باشد.
 • هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از 70 سال (در بیمارستان ها)
 • هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقالبیمار به سایر مراکز تشخیصی-درمانی طبق دستور پزشک معالج

پوشش های اضافی بیمه تکمیلی گروهی

موارد زیر در صورتی که در قرارداد یا شرایط بیمه نامه درج شده باشند، قابل پوشش دهی میباشد : 

 • افزایش سقف تعهد برای عمل های جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات) ،گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان.
 • هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الف، 1 فوق سقف تعهدبیمه گر در این پوشش نباید از بالاترین هزینه توافق شده با بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه گر تجاوز کند.
 • در صورت اخذ پوشش زایمان، ارائه پوشش هزینه های مربوط به درمان نازایی و ناباروری شامل عمل ها جراحی مرتبط، IUI، ITSC ،ZIFT ،GIFT ، میکرواینجکشن و IVF حداکثر معادل سقف تعهد زایمان و به صورت یک پوشش مستقل از آن مجازاست.

پوشش هزینه های پاراکلینیکی بیمه تکمیلی گروهی

 • جبران هزینه های مربوط به سونوگرافی، سونو غربالگری، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی،اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، انواع آنژیوگرافی (بجز چشم و قلب) ، هزینه های پزشکی هسته ای، سی تی آنژیوگرافی،پنتاکم، فوندسکوپی، کانفواسکن، انتروپیون، پاکیمتری و تمام تست های بینایی سنجی، ICG، IOL master ، HRT، انواعآندوسکوبی با یا بدون بیهوشی.
 • جبران هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری)، نوارعضله(EMG) ، نوارعصب (NCV)، نوارمغز(EEG)، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام) ، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، آنژیوگرافی چشم، هولترمانیتورینگ قلب،تست خواب دانستیومتری، تمپانومتری، بادی باکس، تیلت پلتیسموگرافی، ارگواسپیرو متری، رینو ماتومتری، برونکوگرافیو تست متاکولین (PFT)جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی وژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی.
 • جبران هزینه های ویزیت، دارو و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری.
 • جبران هزینه های دندان پزشکی (چنانچه هزینه های دندان پزشکی صرفا محدود به خدمات کشیدن، جرم گیری، بروساژ،ترمیم، پرکردن، درمان ریشه و روکش شود.)
 • هزینه های دندان پزشکی بر اساس تعرفه خدمات دندان پزشکی ای محاسبه و پرداخت می شود که سالیانه سندیکایبیمه گران ایران با هماهنگی شرکت های بیمه، تنظیم و به شرکت های بیمه ابلاغ می کند.
 • جبران هزینه های مربوط به خرید عینک طبی و لنز تماس طبی.
 • جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک.
 • جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، جمع قدر مطلق نقصبینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات) 4 دیوپتر یا بیشتر باشد.
 • جبران هزینه عمل های مجاز سرپایی مانند شکسته بندی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی،تخلیه کیست و لیزر درمانی.

تمام این پوشش ها تا سقف مجاز مشخص شده در بیمه نامه قابل تأمین میباشد. 

فرانشیز بیمه تکمیلی گروهی :

در بیمه تکمیلی گروهی اگر بیمه شده از دفترچه درمانی بیمه پایه استفاده نکند، بین 10 تا 30 درصد کل هزینه‏ های درمانی بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینه های تحت پوشش، تحت عنوان فرانشیز به عهده بیمه شده خواهد بود.
در غیر این صورت فرانشیز معادل سهم بیمه پایه و حداقل 30 درصد خواهد بود.
بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی و خرید پوشش فرانشیز، صرفا فرانشیز هزینه های بیمارستانی، جراحی عمومی و تخصصی و زایمان را پرداخت نکند و فرانشیز این بخش از پوشش ها به عهده بیمه گر باشد.
فرانشیز می تواند طبق توافق بیمه گر و بیمه گذار تعیین شود. توجه داشته باشید که در هر صورت حداقل فرانشیز 10 درصد است که قابل بیمه شدن نیست.

استثنائات بیمه تکمیلی گروهی

در بیمه درمانی جبران هزینه موارد زیر جزو تعهدات بیمه گر نیست : 

 • عمل های جراحی که به منظور زیبایی انجام می شود، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.
 • عیوب مادر زادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشتهباشد.
 • سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج
 • ترک اعتیاد
 • خودکشی و عمل ها مجرمانه
 • حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله و آتشفشان
 • جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
 • خسارت های ناشی از تشعشعات و انفعالات هسته ای
 • هزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر
 • هزینه همراه بیماران بین 7 سال تا 70 سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر
 • جنون
 • جراحی لثه
 • زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر
 • لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند.
 • جراحی فک مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.
 • هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و ازکار افتادگی کلی
 • لقاح مصنوعی
 • عقیم سازی مگر اینکه جنبه درمانی داشته باشد.
 • رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر جمع قدر مطلق نقص بینایی هرچشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات) کمتر از 4 دیوپتر باشد.
 • کلیه هزینه های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتدوین و اعلام نگردیده است.

استثنائاتی که با پرداخت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن هستند :

 • حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان
 • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
 • هزینه اتاق خصوصی
 • هزینه همراه
 • جراحی لثه
 • جراحی فک

شرایط بیمه درمان گروهی برای گروه های کمتر از 50 نفر

در صورتی که گروه متقاضی بیمه تکمیلی درمان کمتر از 50 نفر باشند رعایت موارد و ضوابط زیر الزامی است: 

 • فرم پرسش نامه سلامت توسط اعضای اصلی گروه و یا سرپرست خانواده به دقت تکمیل شود.
 • در صورت تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، پرداخت هزینه های معاینات پزشکی به عهده متقاضی است.
 • بیمه گر می تواند با بررسی معاینات انجام شده و پرسشنامه سلامت اعضای خانواده متقاضیان، از بیمه کردن فرد یا افرادی از گروه یا خانواده خودداری کند.
 • سقف تعهدات بیمه گر برای تمام اعضای گروه یا خانواده در تمام عمل های جراحی مورد تعهد (اعم از جراحی های عمومی،تخصصی و فوق تخصصی) یکسان است.
 • پرداخت هزینه های زایمان و هزینه درمان بیماری هایی که سابقه درمان قبلی دارد، در سال اول قرارداد ممکن نیست.
 • بیمه شده در انتخاب هریک از بیمارستان های داخل کشور آزاد است، و پس از پرداخت هزینه مربوط باید صورت حساب مرکزدرمانی را به همراه نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده دریافت و به بیمه گر تسلیم کند.
 • در مواردی که بیمه شده با معرفی نامه بیمه گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند، صورت حساب مرکز درمانی اساس محاسبه هزینه های مورد تعهد خواهد بود. در غیر این صورت هزینه های مربوط براساس شرایط قرارداد منعقد شده توسط بیمه گر با بیمارستان های هم تراز پرداخت خواهد شد.
 • بیمه گذار و یا بیمه شده باید حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان بستری شدن هریک از بیمه شدگان در بیمارستان و قبلاز ترخیص، به بیمه گر اطلاع دهد.

شرایط سنی بیمه تکمیلی گروهی

 • بیمه تکمیلی درمان برای افراد با سن بیش از60سال، با پرداخت حق بیمه اضافی، قابل پوشش است. ( 60 تا 70سال 2 برابر حق بیمه)
 • درصورتی که سن بیمه شده در شروع قرارداد کمتر از60سال باشد، پوشش بیمه تکمیلی تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.
 • درصورتی که بیمه شده اصلی در طول مدت بیمه فوت کند، پوشش بیمه تکمیلی سایر اعضای خانواده بیمه شده متوفی ادامه خواهد داشت. (البته به شرط پرداخت حق بیمه)

کدام بیمه تکمیلی انفرادی بهتر است؟

بهترین بیمه تکمیلی انفرادی براساس معیارهایی مانند طرح ها و پوشش های ارائه شده توسط شرکت های بیمه، تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد، گستردگی و تعداد شعب و نمایندگیهای شرکت بیمه، قیمت، میزان دوره انتظار و همچنین با توجه به نیاز خریداران و بیمه گذاران بیمه تکمیلی مشخص می شود.
بیشتر افراد برای خرید بیمه تکمیلی به صورت حرفه ای، بدون نقص و متناسب با نیاز خود به مشاوره تخصصی و راهنمایی نیاز دارند. ازکی با ارائه مشاوره ی رایگان و تخصصی به شناخت و انتخاب بهترین بیمه تکمیلی با توجه به شرایط شما کمک خواهد کرد.

بهترین بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان

یکی از پوشش های فرعی بیمه تکمیلی انفرادی و گروهی، پوشش تامین مخارج زایمان اعم از سزارین و یا طبیعی است.
بهترین بیمه تکمیلی برای زایمان، طبق طرح های متفاوتی که از طرف شرکت های بیمه معرفی شده است، متفاوت خواهدبود و عواملی مانند فرانشیز کمتر، پوشش مالی بیشتر و دوره ی انتظار کمتر و... بر آن موثر است.
برخی از طرح های شرکت های بیمه پوشش هایی مخصوص درمان نازایی و ناباروی نیز ارائه می دهند.

بیمه تکمیلی انفرادی SOS

برخی شرکت های بیمه گر با همکاری شرکت بین المللی SOS اقدام به ارائه بیمه تکمیلی نموده اند.
از جمله شرکت هایی که با همکاری این شرکت بین المللی کمک رسان، بیمه نامه بیمه تکمیلی صادر میکند، شرکت بیمه آسماری و پاسارگاد می باشد.
حداکثر سن مجاز برای خرید بیمه تکمیلی SOS ، 65 سال است و افراد بیشتر از این سن قادر به خرید این بیمه نامه نمی باشند.
با خرید بیمه تکمیلی SOS شما صاحب یک کارت عضویت خواهید شد که به همراه آن میتوانید از خدمات پزشکی مراکز مشخص و مجاز استفاده کنید.

بیمه تکمیلی سامان

بیمه سامان یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه ارائه بیمه تکمیلی است که در حال حاضر یکی از معدود شرکتهایی که بیمه تکمیلی انفرادی را ارائه می دهد، بیمه تکمیلی سامان است.
در حال حاضر بیمه تکمیلی انفرادی سامان در قالب 6 طرح بیمه ای به نام های: طرح نسیم، طرح مهر، طرح سروش، طرح شمیم، طرح وصال و طرح عقیق ارائه می شود. هر کدام از این طرح ها حق بیمه، پوشش ها و شرایط متفاوت دارند و هر فردی با توجه به شرایط و نیازهای خودمی تواند یکی از این طرح ها را انتخاب و خریداری کند.
همچنین بیمه تکمیلی سامان به صورت خانوادگی و گروهی نیز به مخاطبان این بیمه ها ارائه می شود.

بیمه تکمیلی پاسارگاد

یکی از شرکتهای ارائه دهنده بیمه تکمیلی، بیمه پاسارگاد است. بیمه تکمیلی پاسارگاد از طریق شرکت کمک رسان SOS و به صورت گروهی (سازمانی) ارائه می شود.
یکی از شرایط بیمه تکمیلی گروهی پاسارگاد این است که هر سازمان برای استفاده از این بیمه باید حداقل 50 نفر متقاضی بیمه داشته باشد.
همچنین بهتر است بدانید که بیمه پاسارگاد بیمه تکمیلی را به صورت خانوادگی یا انفرادی ارائه نمی دهد.

بیمه تکمیلی آسماری

بیمه آسماری یکی از شرکتهای تازه تأسیس در صنعت بیمه محسوب می شود که بیمه تکمیلی خود را از طریق شرکت کمک رسان SOS ارائه می دهد. بیمه تکمیلی آسماری به صورت انفرادی، خانوادگی و گروهی و در قالب طرحهای متفاوت صادر می شود.
بیمه تکمیلی آسماری برای گروههای حداقل 15 نفری به منظور پوشش گروه ها، سازمان ها، شرکت ها و ... ارائه می گردد.

بیمه تکمیلی ما

بیمه تکمیلی ما تنها به صورت گروهی و برای سازمان ها، شرکت ها، کارخانه ها، مؤسسات و ... که تعداد کارکنان آنها بیشتر از 50 نفر باشد، ارائه می شود.
یکی از شرایط بیمه تکمیلی گروهی ما این است که حداقل 70 درصد اعضاي گروه متقاضي بيمه بوده و تمامی بیمه شده ها باید بیمه پایه داشته باشند.


بیمه پارسیان (نمایندگی داودی زاده )

بیمه پارسیان (نمایندگی داودی زاده )

صنعت بیمه، تنها صنعتی است که در آن، بهای خدمات، احتمالی بوده و امکان محاسبه دقیق بها، وجود ندارد. در واقع، شرکت بیمه گر، با پذیرش ریسک و خطر، کسب درآمد می کند. بنابراین، در انتخاب شرکت بیمه، سطح توانگری آن شرکت، مهمترین فاکتور خواهد بود.یکی از شرکت های بیمه گر موجود در ایران، شرکت بیمه پارسیان می باشد. این شرکت، در پورتال اینترنتی متعلق به خود، به آدرس اینترنتی parsianinsurance.ir، خدمات اینترنتی مرتبط با انواع بیمه نامه را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

امروز که ایران عزیز ما در مسیر توسعه‌ی پایدار با سرعت در حال حرکت است ، بیش از هر زمان‌ دیگری نیازمند اندیشه‌هایی روشن و انسان‌های آگاه و مسئول است که در کسوت کارآفرین با خلق بستر رشد و ایجاد فضای کسب و کار ارزش‌آفرین ، تعاملات بین جامعه و صنعت را به نحوی بهینه و هدفمند راهبری کنند .
ما به عنوان گروه خودرویی حسینی ، به پشتوانه‌ی همکارانی متعهد و با اتکا به پیشینه‌ای درخشان در صنایع گوناگون ، این مسئولیت خطیر را پذیرفته‌ایم و برآنیم تا با بازتعریف سطح زندگی خانواده‌ی ایرانی تا حد امکان ، دستیابی به جایگاه و اعتبار اجتماعی را برای همگان تسهیل کنیم .
ما با تعهد به آینده و با الهام از اندیشه‌های والای بنیانگذار گروه خودرویی حسینی ، استاد حاج سید امیر حسینی ، برای خلق آینده‌ی پایدار با قدرت ایستاده‌ایم و این همه را مرهون لطف و عنایت پروردگار مهربان هستیم.
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...