جنرال موتورز، فورد، تسلا، ریویان و لوسید خودروسازانی هستند که در گذشته اخیر قیمت خودروهای برقی خاصی را افزایش داده اند، تا بتوانند هزینه های فزاینده لیتیوم، نیکل، کبالت و سایر مواد سازنده باتری را تا حدودی جبران کنند.

 

افزایش قیمت در جنرال موتورز هم وجود دارد و هفته گذشته قیمت مدل های وانت هامرالکتریک GMC را 6250 دلار افزایش پیدا کرده است. جنرال موتورز علت این افزایش قیمت را، افزایش هزینه های کالا و تدارکات عنوان کرده است. این خودروها اکنون بین 85000 تا 105000 دلار قیمت دارند.