بیمه بدنه

بیمه بدنه چیست؟

بیمه بدنه یکی از بیمه‌های مربوط به خودرو است که در آن، خسارت‌های وارد شده به اتومبیل جبران می‌شود. خرید این بیمه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست؛ اما به دلیل مزایای فراوانی که پوشش های مختلف این بیمه برای خودرو ایجاد می‌کند، باعث شده است که خرید بیمه بدنه متقاضیان بسیاری داشته باشد.

مطابق آیین نامه بیمه بدنه اتومبیل (آییننامه شماره 53؛ مصوب 9 اسفند 84)، بیمه بدنه، در حالت پایه برخی خسارات را پوشش میدهد. همچنین میتوان با خرید پوششهای اضافی برای بیمه بدنه، ریسک حوادث ناخواسته دیگری را که ممکن است پیش آید، پوشش داد. ضمناً طبق قانون جبران برخی خسارات توسط بیمه بدنه غیرممکن است.

جالب است بدانید بیمه بدنه تنها برای خودروها قابل خریداری نیستند! طبق قانون و بنا بر اساس آنچه در واقعیت رخ میدهد (!) بیمه بدنه نه تنها برای خودرو بلکه برای هواپیما، کشتی، کِشنده و ... نیز خریداری میشود.

خسارت‌های تحت پوشش  بیمه بدنه خودرو

«بیمه بدنه خودرو چه خساراتی را پوشش میدهد؟» ؛ شاید این پرسش، شروع خوبی برای شناخت بهتر بیمه بدنه باشد. بر اساس قانون، بیمه بدنه خودرو در حالت عادی، خسارت ناشی از موارد زیر را پوشش میدهد که به عنوان خطرات اصلی ارائه میشوند:

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه

منظور از پوشش‌های اصلی، خسارت‌هایی است که به صورت عادی و بدون خرید پوشش اضافی توسط بیمه بدنه جبران می‌شود. پوشش‌های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر است: 

 • هر گونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک
 • سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار
 • سرقت کلی خودرو (مربوط به دزدیده شدن خودرو و آسیب‌های وارد شده به وسایل اصلی خودرو یا وسایل اضافی درج شده در بیمه‌نامه در زمان سرقت)
 • خسارتی كه در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود.
 • در صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باطری و لاستیک‌های خودرو هم تا 50 درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

پوشش‌های اضافی بیمه بدنه

در کنار پوشش‌های اصلی یک سری پوشش اضافی هم توسط شرکت های بیمه ارائه می‌شود که شما می‌توانید در زمان خرید بیمه بدنه آن‌ها را انتخاب کنید. البته برای هرکدام از این پوشش‌ها مبلغ جداگانه‌ای به قیمت اصلی بیمه‌نامه اضافه خواهد شد. همچنین بیمه بدنه خودرو، خساراتی را که در جریان نجات خودرو یا در حین انتقال آن پیش میآید، متقبل میشود. خسارت باتری خودرو و لاستیکهای خودرو نیز تا میزان 50 درصد قیمت نو پوشش داده میشوند.

علاوه بر این خسارات اصلی، خساراتی دیگر را بیمه بدنه خودرو با پرداخت حق بیمه بیشتر پوشش میدهد. برای مثال، هزینه‌های متعارفی که برای نجات خودرو، جلوگیری از بیشتر شدن خسارت و انتقال خودرو به تعمیرگاه پرداخت میشود، حداکثر تا 20% قابل جبران هستند.

مهم ترین پوشش‌های اضافی بیمه بدنه عبارتند از:
پوشش سرقت در جای قطعات : در این پوشش خسارت ناشی از دزدی وسایل و قطعات اتومبیل در حالت توقف جبران می‌شود.
پوشش ایاب و ذهاب :  اگر خودرو به دلیل حادثه قابل استفاده نبوده و برای تعمیر در تعمیرگاه متوقف باشد، روزانه مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیم‌ گذار پرداخت می شود. در این پوشش حداکثر مدت زمان پرداخت هزینه 30 روز است.
پوشش شکست شیشه : از طریق این پوشش خسارت ناشی از شکست شیشه که به علت تغییر دما یا متراکم شدن هوای داخل خودرو رخ دهد، جبران می‌شود.
پوشش نوسانات قیمت : در بیمه بدنه پرداخت خسارت بر اساس ارزش واقعی خودرو در زمان خرید بیمه‌نامه انجام می‌شود. در صورتی که ارزش خودروی شما در مدت بیمه افزایش پیدا کرده و از قیمت درج شده در بیمه‌نامه بیشتر شده باشد، با استفاده از پوشش نوسانات قیمت می‌توانید خسارت را به ارزش روز خودرو دریافت کنید.
پوشش بلایای طبیعی : در این پوشش خسارت‌های ناشی از خطرات طبیعی مثل زلزله، سیل و آتشفشان توسط شرکت بیمه جبران می‌شود.
پوشش رنگ، مواد شیمیایی و اسید پاشی :  با داشتن این پوشش، همه خسارت‌های ناشی از پاشیده شدن مواد اسیدی و یا رنگ و مواد شیمیایی بر روی بدنه خودرو تحت پوشش قرار می‌گیرد.
پوشش ترانزیت (خارج از کشور) : این پوشش مربوط به خطراتی است که خارج از مرزهای کشور به وسایل نقلیه وارد می‌شود.
پوشش حذف فرانشیز : همانطور که می‌دانید پرداخت بخشی از خسارت به عهده بیمه‌گذار است که به آن فرانشیز می‌گویند. با خرید پوشش حذف فرانشیز، می‌توانید خسارت‌های به وجود آمده را به صورت کامل از شرکت بیمه دریافت کنید.
پوشش کشیدن میخ : در این پوشش خسارات ناشی از کشیدن میخ و ایجاد خط و خش بر روی خودرو با اجسام تیز جبران می‌شود. البته باید توجه داشت که این پوشش فقط در بیمه بدنه ایران ارائه می‌شود.
پوشش هزینه توقف خودروهای بارکش و اتوکار:  این پوشش مختص به خودروهای بارکش و اتوکار است و توسط بعضی از شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود. در این پوشش در صورتی که خودرو به علت خطرات تحت پوشش بیمه بدنه قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف بماند، خسارتی به صورتی روزانه به آن پرداخت می‌شود. میزان هزینه پرداختی بیمه به نوع خودرو و ظرفیت آن بستگی دارد.

خسارت‌هایی که با خرید بیمه بدنه پوشش داده نمی‌شوند

فلسفه اصلی شکل گیری انواع و اقسام محصولات بیمه‌ای، کاهش ریسک است. راننده‌ای که بیمه شخص ثالث می‌خرد، حداقل ریسکی را که مطابق قانون جاری کشور ملزم به پوشش آن است، مدیریت می‌کند. شخصی که بیمه بدنه می‌خرد، ریسک بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ ریسکی که پوشش آن از نظر خریدار بیمه بدنه، ارزش وجه پرداختی برای خرید بیمه بدنه را دارد. بیمه مرکزی که به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر شرکت‌های بیمه در ایران فعالیت دارد، مجوز پوشش هر نوع خطری را به شرکت‌های بیمه نمی‌دهد. خسارت‌هایی که طبق آییننامه بیمه بدنه، نمیتوانند توسط شرکت‌های بیمه پوشش داده شوند عبارتند از :

_خسارت‌هایی که به موجب جنگ ، شورش ، حمله یا اعتصاب به خودرو وارد میشوند.

_خسارت‌هایی که ناشی از انفجارهای هسته ای هستند.

_خسارتهایی که به صورت عمدی توسط بیمه‌گذار، ذینفع یا راننده خودرو به آن وارد میشوند؛ طبق تعریف، ذینفع، فردی است که نام وی مطابق درخواست بیمه‌گذار، در بیمه‌نامه درج میشود و خسارت به وی پرداخت میشود.

_خسارتهایی که در حین فرار از پلیس برای خودرو پیش میآید ؛ البته درصورتیکه گریز از پلیس توسط فردی باشد که به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو ، اصطلاحاً خودرو را تصرف کرده باشد ، بیمه‌گر خسارات وارده را پوشش میدهد.

_خسارتهایی که توسط راننده های بدون گواهینامه رانندگی به خودرو وارد است. درصورتیکه فرد گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه آن باطل شده باشد بیمه بدنه خسارت وارده به خودرو را پوشش نمیدهد ؛ همچنین درصورتیکه موضوع گواهینامه فرد با خودرو یا وسیله نقلیه که آن را میرانده است هماهنگ نباشد، بیمه‌گر خسارتی پرداخت نمیکند. برای مثال، درصورتیکه فردی با گواهینامه رانندگی لیفتراک، راننده یک خودروی سواری دارای بیمه بدنه باشد، بیمه‌گر، خسارتی را متقبل نمیشود.

_خسارتهای ناشی از حوادثی که علت وقوع آن، استفاده از مشروبات الکلی، مواد روانگردان یا مخدر باشد.

_خسارتی که در اثر بکسل کردن وسیله نقلیه دیگری به خودرو وارد میشود؛ بیمه‌گر، در قبال خودروهایی که بکسل کردن، جزو موضوعات بیمه‌ای آنها است و اصول و مقررات ایمنی توسط آنها رعایت شده است، متعهد به پرداخت خسارت است.

_خساراتی که به دلیل حمل بار بیش از حد به خودرو وارد میشود.


تعهدات بیمه‌گذار در خرید بیمه بدنه چیست؟

بیمه بدنه در حقیقت قراردادی است که بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و یک فرد حقیقی یا حقوقی (بیمه‌گذار) منعقد میشود؛ بنابراین چندان عجیب نیست که مانند هر قرارداد دیگری ، تعهدات یکطرفه ای داده نشود و علاوه بر آنکه شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات مختلفی میشود ، بیمه‌گذار نیز به رعایت برخی اصول متعهد میشود.


1. رعایت اصل حسن نیت

در فرآیند خرید بیمه بدنه، اطلاعات مختلفی توسط متقاضی خرید به شرکت بیمه ارائه میشود که برخی از این اطلاعات ، مهم و حیاتی و برخی دیگر غیرحیاتی هستند و اهمیت چندانی ندارند. شرکتهای بیمه بنا بر قانون ، اصل را بر حسن نیت میگذارند. البته بنا بر قانون و آنچه در واقعیت رخ میدهد ، صدور بیمه بدنه ، صرفاً بعد از کارشناسی توسط نماینده بیمه صورت میگیرد و این موضوع نشان میدهد عملاً شرکت های بیمه به هر داده ای که توسط مشتری ارائه میشود اعتماد چشم بسته نمیکنند.

فراتر از ذکر کلیشه های همیشگی درباره رعایت اصول اخلاقی ، توجه به این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است که مطابق قانون، درصورتیکه بیمه‌گذار مطلبی را از دید شرکت بیمه‌گر پنهان کند یا بر خلاف واقعیت اظهار کند ، حتی اگر مطلب کتمان شده یا خلاف واقع اظهارشده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد ، قرارداد بیمه از تاریخی که منعقد شده است ، باطل میشود.


2. پرداخت مبلغ بیمه

یکی از بدیهی ترین تعهدات بیمه گزار نسبت به شرکت بیمه ، پرداخت حق بیمه است . در عمل این موضوع شامل بیمه‌ نامه ای که به صورت نقدی خریداری میشود ، نیست . مطابق قانون ، در مورد بیمه‌نامه هایی که به صورت اقساطی خریداری میشود ، در صورتی که مشتری از پرداخت اقساط خود خودداری کند ، بیمه‌گر میتواند بیمه را فسخ کند . حال ، در صورتی که بیمه‌گر به هر دلیلی بیمه را به دلیل عدم پرداخت اقساط ، فسخ نکرده باشد ، در هنگام بروز حادثه ، پرداخت خسارت بر مبنای شرایط خصوصی مندرج در بیمه‌ نامه صورت میگیرد.

3. اعلام تشدید خطر

هنگام خرید بیمه بدنه ، بیمه‌گذار شرایط خودروی خود را به بیمه‌گر اعلام میکند. مثلاً کاربری وسیله نقلیه خود را سواری شخصی یا برای حمل مواد اشتعال زا معرفی میکند. این نوع اطلاعات ، شرایطی را که یک خودرو از نظر ریسک (یا همان خطر ! ) دارد، برای شرکت بیمه مشخص میکند . حال درصورتیکه شرایط در طول مدت بیمه تغییر کند و پر ریسک تر شود، بیمه‌گذار موظف است این شرایط را قبل از وقوع خسارت به شرکت بیمه اعلام کند؛ در این صورت شرکت بیمه با بازنگری نرخ بیمه، حق بیمه اضافه ای را متناسب با خطر برای مدتی که تا سررسید بیمه‌نامه باقی مانده است ، مطالبه میکند. درصورتیکه بیمه‌گذار این مبلغ مابه تفاوت را پرداخت ننماید ، قرارداد بیمه فسخ میشود . حال درصورتیکه بعد از وقوع خسارت ، مشخص شود خودرو در شرایط خطر نامتعارفی قرار داشته است، بیمه‌گر میتواند خسارت را بر اساس نسبت حق بیمه اولیه به حق بیمه شرایط جدید ، پرداخت نماید.

4. اعلام نمودن خسارت

طبعاً افراد به این دلیل بیمه بدنه یا هر بیمه دیگری را خریداری میکنند که در هنگام بروز حادثه از آن استفاده کنند. طبق قانون، در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر موظف است حداکثر تا 5 روز کاری از تاریخ رخداد حادثه ، به یکی از مراکز پرداخت خسارت مراجعه کند یا حداقل از طریق پست سفارشی این موضوع را اطلاع رسانی نماید.

علاوه بر این ، بیمه‌گذار باید مدارک لازم و سایر اطلاعات راجع به حادثه و خسارت وارد شده به خودرو را که از وی خواسته میشود ، در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. اگر بیمه‌گذار از ارائه هر یک از موارد مذکور خودداری کند ، بیمه‌گر میتواند ادعای خسارت وی را رد کند. البته درصورتیکه بیمه‌گذار به دلایلی موجه از ارائه اطلاعات خودداری کرده باشد، جای نگرانی وجود ندارد و شرکت بیمه خسارت وی را پرداخت میکند.

5. اظهارات غیر واقعی

همانطور که گفته شد، در خرید بیمه و اطلاعاتی که بیمه‌گذار به شرکت بیمه ارائه میدهد ، اصل بر حسن نیت است. در هر صورت ، اگر بیمه‌گذار به قصد تقلب و فریب شرکت بیمه ، اطلاعات جعلی یا نادرستی به شرکت بیمه ارائه کند ، بیمه‌گر میتواند هیچگونه خسارتی به بیمه‌گذار پرداخت نکند.

6. اجتناب از وقوع حادثه یا توسعه خسارت

درست است که در صورت سرقت خودرو یا وقوع تصادف برای آن یا حوادث دیگری که تحت پوشش بیمه بدنه خودرو هستند ، شرکت بیمه خسارت بیمه‌گذار را جبران میکند اما طبق قانون بیمه‌گذار موظف است احتیاط های لازمی را که هر کس عرفاً از خودروی خود میکند، انجام دهد.

درصورتیکه ثابت شود بیمه‌گذار عمداً ، اقدامات احتیاطی لازم را انجام نداده است، بیمه‌گر میتواند با این استدلال که بیمه‌گذار نسبت به مراقبت از مال خود قصور کرده است، خسارت پرداختی به وی را کاهش دهد.

7. اجتناب از جا‌به‌جایی خودرو

در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گذار جز در مواردی که مأمور انتظامی دستور جا‌به‌جایی وسیله نقلیه را میدهد ، نباید خودروی خود را جا‌به‌جا کند.

8. تعمیر خودرو بدون هماهنگی با بیمه‌گر

بیمه‌گذار نباید بدون هماهنگی با بیمه‌گر و پیش از نهایی شدن مراحل پرداخت خسارت ، خودروی خود را تعمیر کند ؛ در غیر این صورت ، شرکت بیمه میتواند روند پرداخت خسارت به وی را با مشکل مواجه سازد.


فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گر (شرکت بیمه)

درصورتیکه :

متقاضی قسطی بیمه بدنه ، اقساط خود را به موقع نپردازد.

خطری که برای خودرو پیش بینی میشود ، تشدید شود (مگر اینکه توافقی برای پرداخت مابه التفاوت صورت گرفته باشد.)

بیمه‌گذار سهواً یا عمداً اطلاعاتی را خلاف واقع اعلام کرده باشد ؛ به ویژه در شرایطی که اظهارات خلاف واقع ، در ارزیابی ریسک مؤثر باشد.

بیمه‌گر میتواند بیمه بدنه را فسخ کند.

فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گذار (مشتری)

در شرایطی که :

فعالیت بیمه‌گر به هر دلیلی متوقف شود.

ریسک بیمه کاهش یابد اما شرکت بیمه حاضر به بازگرداندن مابه التفاوت مبلغ پرداختی برای خرید بیمه بدنه به بیمه‌گذار نباشد.

بیمه‌گذار میتواند قرارداد بیمه بدنه خود را فسخ کند.

درصورتیکه بیمه‌گذار بخواهد به هر دلیلی ، جز دو علت فوق بیمه بدنه خود را فسخ نماید ، بیمه‌گر حق بیمه را به صورت کوتاه‌ مدت حساب میکند و مابقی مبلغ حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت مینماید.

شرایطی که بیمه بدنه به خودی خود فسخ میشود !

علاوه بر شرایطی که در آن بیمه بدنه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار فسخ میشود ، شرایطی وجود دارد که در آن، بیمه بدنه به خودی خود فسخ میشود. این شرایط ، هنگامی رخ میدهد که خودرو به علت وقوع حادثه ای که جزو محدوده پوشش دهی بیمه بدنه نیست ، از بین برود.

چگونه بیمه بدنه خودروی خود را فسخ کنیم؟

فسخ بیمه بدنه چه از سمت بیمه‌گر باشد چه از سمت بیمه‌گذار باید به صورت کتبی صورت گیرد و به صورت رسمی به طرف مقابل اعلام شود. بعد از اعلام رسمی فسخ به طرف مقابل، بیمه بدنه کماکان تا ده روز اعتبار دارد . پس از فسخ بیمه بدنه ( از سمت بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا به خودی خود ) ، ارزش بیمه بدنه تا تاریخ سررسید که در قانون اصطلاحاً حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامیده میشود ، به صورت روزشمار حساب میشود و به بیمه‌گذار بازگردانده میشود ؛ مگر آنکه :

بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپرداخته باشد 

بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مورد تشدید خطر به توافق نرسیده باشند.

بیمه‌گذار سهواً یا عمداً در ارائه برخی اطلاعات صادق نبوده باشد.

بیمه‌گر علیرغم کاهش ریسک ، حاضر به ارائه تخفیف بیمه‌گذار نشده باشد و به همین دلیل ، بیمه‌گذار بیمه بدنه خود را فسخ کرده باشد.

بیمه‌گر فعالیت خود را به هر دلیلی متوقف کرده باشد و به همین دلیل ، بیمه‌گذار مجبور به فسخ بیمه بدنه خود شده باشد.

به علت وقوع حوادثی که در حوزه پوشش بیمه بدنه نبوده است ، بیمه‌نامه بدنه خودرو به خودی خود فسخ شده باشد.

در هنگام فروش خودرو، بیمه بدنه را چگونه فسخ کنیم؟

در هنگام فروش خودرو ، میتوان بیمه بدنه را فسخ و باقی حق بیمه بدنه را تا تاریخ سررسید از بیمه‌گر دریافت کرد. همچنین درصورتیکه بیمه‌گذار بخواهد میتواند بیمه بدنه خودروی خود را به مالک جدید بسپارد و تعهدات شرکت بیمه در قبال مالک جدید ادامه پیدا کند.

نکته مهمی که در این میان مطرح است آن است که در صورت انتقال مالکیت خودرو ، بیمه‌گر هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت های وارد شده در مقابل مالک جدید ندارد؛ بنابراین درصورتیکه هنگام خرید خودرو ، فروشنده اصرار بر آن کند که میتوان خسارت واردشده به خودرو را از طریق بیمه بدنه دریافت کرد ، خریدار نباید این موضوع را قبول کند ؛ چراکه بیمه بدنه متعلق به شخص است نه خودرو.

خسارت بیمه بدنه را چگونه دریافت کنیم؟

خسارت واردشده به خودرویی که دارای بیمه بدنه است ، اصطلاحاً میتواند خسارت کلی یا جزئی باشد. خسارت کلی ، هنگامی به وقوع میپیوندد که خودرو دچار خسارتی جبران ناپذیر شود. به طور دقیق ، هنگامی که خودرو به سرقت رود و تا 60 روز پیدا نشود یا زمانی که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمتهای زیان دیده خودرو به همراه هزینه‌های نجات از سه چهارم قیمت روز خودرو در هنگام حادثه بیشتر باشد.

خسارت کلی

هنگامی که خسارت کلی رخ میدهد ، ارزش بازیافتی احتمالی و کسوراتی که در قرارداد بیمه مقرر شده است ، کسر میشود و هزینه متعارف نجات و حمل خودرو به آن اضافه میشود ؛ به شرطی که از کل سرمایه بیمه شده بیشتر نشود.

ارزش بازیافتی خودرو توسط بیمه‌گر معین می‎شود. حال درصورتیکه بیمه‌گذار با ارزش تعیین شده موافقت نکند، بیمه‌گر پس از تملک خودرو، با کسر فرانشیز بیمه بدنه و سایر کسورات قانونی به همراه هزینه‌های متعارف نجات و حمل مبلغ باقیمانده را به بیمه‌گذار پرداخت میکند.

پس از آنکه خسارت کلی به بیمه‌گذار پرداخت شود ، قرارداد بیمه تمام میشود. درصورتیکه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد ، حق بیمه باقیمانده تا تاریخ سررسید به بیمه‌گذار بازگردانده میشود.

اگر تا یک سال بعد از آنکه خسارت وسیله نقلیه سرقت شده پرداخت شد، پیدا شود ، بیمه‌گر موظف است پس از فروش خودرو ، سهم بیمه‌گذار را از مبلغ دریافت شده با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر نموده است به وی بپردازد.

خسارت جزئی

هر خسارتی که کلی نباشد، جزئی محسوب میشود. ملاکی که با توجه به آن خسارت جزئی تعیین میشود ، هزینه تعمیر است که شامل دستمزد ، قیمت روز لوازم پس از کسر استهلاک و فرانشیز بیمه بدنه میشود. ضمناً هزینه نجات و حمل تا حد مقرر به بیمه‌گذار پرداخت میشود.

مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمه‌گر چقدر است؟

پس از آنکه میزان خسارت قابل پرداخت به تأیید برسد و مدارک لازم تکمیل شود ، بیمه‌گر 15 روز مهلت دارد تا خسارت بیمه‌گذار را پرداخت کند. این مهلت ، در مورد سرقت 60 روز است. این 60 روز از زمان اعلام خسارت به بیمه‌گر آغاز میشود.

در زمان خرید بیمه بدنه ، یکی از اطلاعاتی که از بیمه‌گذار دریافت میشود، ارزش روز وسیله نقلیه است. درصورتیکه به هر دلیلی، ارزش خودرو در زمان وقوع حادثه، بیشتر از ارزش اعلام شده در بیمه‌نامه باشد، بیمه‌گر متناسب با مبلغ زمانی که وسیله نقلیه بیمه شده است، مسئول جبران خسارت خواهد بود. مغایرت قیمت روز خودرو در زمان حادثه با قیمت اولیه بیمه شده یا میتواند به دلیل خرید ناآگاهانه و کارشناسی نه چندان دقیق خودرو رخ داده باشد یا به هر دلیل دیگری؛ مثلاً ممکن است مانند آنچه در سالهای اخیر رخ داده است به علت نوسانات بازار قیمت خودرو به صورت غیرقابل پیشبینی افزایش یابد.

آیا بیمه بدنه خارج از کشور هم خسارات را پوشش می‌دهد؟

مطابق قانون، پوششهای قرارداد بیمه بدنه به صورت پیشفرض مربوط به خسارتهایی است که در محدوده جغرافیایی کشور رخ میدهد. البته با خرید پوشش اضافی ترانزیت میتوان بیمه‌گر را نسبت به حوادث خارج از کشور متعهد کرد.

تخفیف‌های بیمه بدنه

شرکتهای بیمه متقاضیان بیمه بدنه را شامل تخفیفهای گوناگونی میکنند. علاوه بر تخفیف های ثابت بعضی از شرکتها به صورت دوره ای هم تخفیف هایی ارائه میدهند. تخفیف هایی که شرکت های بیمه ممکن است ارائه دهند عبارت است از:

هیئت علمی

بعضی از شرکتهای بیمه به اعضای هیئت علمی دانشگاهها تخفیف هایی هنگام خرید بیمه بدنه ارائه میدهند.

ایثارگری

ایثارگران میتوانند از بعضی از شرکتهای بیمه هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف دریافت کنند.

منطقه آزاد

ساکنان مناطق آزاد میتوانند از بعضی از شرکتهای بیمه هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف بگیرند.

دارندگان تخفیف بیمه بدنه

کسانی که بیمه بدنه خود را میخواهند تمدید کنند اگر سابقه عدم خسارت بیمه بدنه داشته باشند میتوانند از آن هنگام خرید بیمه بدنه استفاده کنند و از تخفیف هایی بهره مند شوند.

دارندگان بیمه شخص ثالث

بعضی از شرکتها به بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث خود هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف میدهند.

دارندگان بیمه عمر

بعضی از شرکتها به بیمه‌گذاران بیمه عمر خود نیز تخفیف هایی هنگام خرید بیمه بدنه میدهند.

دارندگان حساب بلند مدت

درصورتیکه فرد متقاضی بیمه بدنه در بانک مربوط به شرکت بیمه‌ ای که درخواست بیمه بدنه را دارد، حساب سپرده بلند مدت داشته باشد ممکن است شرکت بیمه تخفیف هایی برای وی در نظر بگیرد. برای مثال فرض کنید فردی متقاضی بیمه بدنه سامان باشد و در بانک سامان حساب سپرده بلند مدت داشته باشد.

خودرو صفرکیلومتر

بعضی از شرکتهای بیمه هنگام خرید بیمه بدنه برای خودروهای صفرکیلومتر تخفیف در نظر میگیرند.

خودرو وارداتی

خودروهای وارداتی هم در برخی از شرکت های بیمه مشمول تخفیف هایی هنگام خرید بیمه بدنه میشود.

قیمت بیمه بدنه

قیمت بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث مبلغی ثابت نیست و در شرکت‌های مختلف بیمه تفاوت‌های بسیاری در نرخ بیمه بدنه وجود دارد. دلیل این تفاوت‌ها این است که شرکت ‌های بیمه برای اعمال تخفیف روی قیمت پایه بیمه بدنه اختیار بیشتری دارند.
نرخ پایه بیمه بدنه هم به ارزش خودرو بستگی دارد و به صورت مبلغی ثابت توسط بیمه مرکزی اعلام نمی‌شود.
همچنین یکی دیگر از دلایل تفاوت قیمت بیمه بدنه این است که هزینه هر کدام از پوشش‌های اضافی این بیمه می‌تواند در شرکت‌های مختلف بیمه متفاوت باشد.

محاسبه بیمه بدنه

در محاسبه بیمه بدنه عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند. عواملی مثل:
پوشش‌های اضافی بیمه بدنه: همان‌طور که گفتیم به ازای انتخاب هر کدام از پوشش‌های اضافی، مبلغی به بیمه‌نامه بدنه شما افزوده خواهد شد. پس هرچه در زمان خرید بیمه بدنه پوشش‌های اضافی بیشتری را انتخاب کنید، قیمت بیمه بدنه شما بیشتر می‌شود.
ویژگی‌های خودرو:  منظور از ویژگی‌های خودرو فاکتورهایی مثل ارزش خودرو، سال ساخت خودرو ، نوع خودرو و کاربری خودرو است که هر کدام از این فاکتورها به صورت مستقیم بر قیمت بیمه بدنه تأثیرگذار هستند.
تخفیف‌های بیمه بدنه:  تخفیف‌ هایی مثل تخفیف عدم خسارت، تخفیف خودروی صفر کیلومتر، تخفیف خرید نقدی ، تخفیف ارزش خودرو و...تخفیف   بیمه بدنه

    سال اول


     سال دوم


     سال سوم


   سال چهارم


سال پنجم
اغلب شرکت های بیمه25%35%45%60%بیشتر شرکت های بیمه تخفیف را   4ساله اعمال میکنند 
برخی شرکت های بیمه 30%40%50%60%70%

بهترین بیمه بدنه

همانطور که می‌دانید تعداد زیادی از شرکت‌های بیمه به ارائه بیمه بدنه می پردازند. اما اگر قصد خرید این بیمه را دارید احتمالا این سوال برایتان ایجاد شده که کدام شرکت ، بیمه بهتری ارائه می‌کند و در واقع بهترین بیمه بدنه کدام است.
تعریف بهترین بیمه بدنه به شرایط و نیازهای هر فرد بستگی دارد. مثلا برای یک نفر فقط ارزان بودن بیمه مهم است و برای شخص دیگر پوشش‌های بیمه‌ای کامل و مناسب.
به طور کلی برای انتخاب بهترین بیمه بدنه باید معیارهای مختلفی را در نظر داشته باشید. معیارهایی مثل : پوشش‌های کامل بیمه‌ای ، نحوه پرداخت خسارت ، کیفیت ارائه خدمات ، تخفیف‌های ارائه شده و ...

ارزان‌ترین بیمه بدنه

یکی از معیارهایی که بسیاری از افراد در زمان خرید بیمه بدنه به آن توجه می‌کنند ، پایین بودن قیمت بیمه‌نامه است. اگر شما هم به دنبال ارزان‌ترین بیمه بدنه هستید باید شرکت بیمه‌ای را انتخاب کنید که تخفیف‌های بیشتری ارائه می‌دهد.
همچنین یکی از تخفیف ‌های بیمه بدنه که توسط همه شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود، تخفیف خرید نقدی است. پس در صورت پرداخت نقدی حق بیمه بدنه ، می‌توانید بیمه‌ نامه خود را 10 درصد ارزان‌تر خریداری کنید.

خسارت‌هایی که بیمه بدنه پوشش نمی‌دهد

خسارت‌هایی که طبق قوانین بیمه بدنه توسط شرکت‌های بیمه پوشش داده نمی‌شوند، شامل خسارت‌هایی است که در اثر ریسک‌های زیر به وجود می‌آید:

 • جنگ ، شورش ، حمله یا اعتصاب
 • خسارت‌های مستقیم یا غیر‌مستقیم به دلیل انفجارهای هسته‌ای
 • خسارت‌های عمدی توسط بیمه‌گذار ، ذی‌نفع یا راننده خودرو
 • تعقیب و گریز از پلیس ( مگر آنکه گریز از پلیس توسط فرد دیگری به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو انجام شود )
 • رانندگی بدون گواهینامه /  گواهینامه باطل شده / گواهینامه غیر مرتبط با وسیله نقلیه ( مثلا راندن      اتومبیل با گواهینامه موتور )
 • مستی و استفاده از مشروبات الکلی، مواد روان گردان یا مخدرها
 • بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر ( به جز خودروهایی که مجاز به بکسل کردن باشند )
 • حمل بار بیشتر از حد مجاز

مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو

اگر در تصادفی شما مقصر حادثه باشید و یا خسارت وارد شده به خودروی شما بیشتر از میزان سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث مقصر حادثه باشد ، می‌توانید برای دریافت خسارت از بیمه بدنه خودروی خود اقدام کنید. مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو به شرح زیر است:

 • بیمه‌گذار موظف است حداکثر 5 روز بعد از تاریخ حادثه ، خسارتی که به وسیله نقلیه خود وارد شده است را به شرکت بیمه اعلام کند.
 • بیمه‌گذار باید با مراجعه به یکی از مراکز نیروی انتظامی و یا راهور اقدام به اخذ کروکی کند.
 • زیان دیده موظف به مراجعه به شرکت‌های بیمه و انجام پیگیری‌های لازم است.
 • بیمه‌گذار باید خودروی خود را به یکی از تعمیرگاه‌های مجاز و یا یکی از پارکینگ‌های مخصوص به شرکت بیمه منتقل کند.
 • پس از انتقال خودرو به تعمیرگاه و یا پارکینگ شرکت بیمه ، کارشناس شرکت بیمه برای ارزیابی میزان      خسارت از خودرو بازدید می‌کند.
 • مرحله بعدی بازسازی و تعمیر کامل خودرو است.
 • پس از تکمیل و اتمام  تعمیرات، کارشناس شرکت بیمه برای اطمینان از سلامت خودرو برای بار دوم از      خودرو بازدید می‌کند.
 • چک خسارت توسط شرکت بیمه به مالک خودرو پرداخت می‌شود.
 • در نهایت بیمه‌گذار باید سرمایه اتومبیل خود را ترمیم کند.

خسارت سیار بیمه بدنه

در چند سال اخیر ، بعضی از شرکت‌های بیمه امکان ویژه‌ای برای خسارت بیمه بدنه در نظر گرفته‌اند به نام خسارت سیار. به این صورت که در زمان بروز خسارت ، بیمه‌گذار می‌تواند با شرکت بیمه تماس بگیرد تا کارشناس خسارت بیمه به محل حادثه اعزام شود. کارشناس خسارت پس از دریافت مدارک و بررسی صحنه حادثه ، مبلغ خسارت را تعیین می‌کند . در برخی از شرکت‌های بیمه و برای مبالغ پایین خسارت ، چک خسارت همان موقع به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.

وظایف و تعهدات بیمه‌گذار در بیمه بدنه

رعایت اصل حد اعلای حسن نیت : بر اساس این قانون بیمه‌گذار موظف اطلاعات لازم در مورد خودروی خود را با دقت و صداقت کامل در اختیار شرکت بیمه قرار دهد.  عدم رعایت این اصل موجب باطل شدن بیمه ‌نامه می‌شود ؛ در این صورت حق بیمه پرداخت شده به بیمه‌گذار بازگردانده نخواهد شد.
پرداخت حق بیمه بدنه : در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط از اقساط حق بیمه را پرداخت نكند ، شرکت بیمه می‌تواند بیمه ‌نامه را فسخ کند.
اعلام تشدید خطر : تغییر کاربری خودرو حتما باید به اطلاع شرکت بیمه برسد. چون تغییر کاربری ممکن است منجر به افزایش خطر و ریسک برای خودروی بیمه شده ، شود. در صورت عدم اطلاع‌رسانی ، اگر حادثه به دلیل ریسک‌های تشدید شده باشد ، تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و بیمه گر صرفاً خسارت خودرو را به نسبت حق بیمه اولیه پرداخت می‌کند.
اعلام کردن خسارت : بیمه‌گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5 روز كاری از تاریخ وقوع حادثه، حادثه را به شرکت بیمه اعلام کند ، همچنین بیمه‌گذار موظف است مدارک مورد نیاز و سایر اطلاعات مربوط به حادثه و تعیین میزان خسارت را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد. در صورتی كه بیمه‌گذار مدارک مورد نیاز را ارائه نکند ، شرکت بیمه می تواند ادعای خسارت را رد کند.
عدم اظهارات غیر واقعی : در صورتی که بیمه‌گذار به قصد تقلب، اطلاعات نادرستی در خصوص خسارت و كیفیت وقوع حادثه به شرکت بیمه ارائه دهد و یا مدارک جعلی عرضه كند ، شرکت بیمه می‌تواند هیچ گونه خسارتی به بیمه‌گذار پرداخت نکند.
اجتناب از وقوع حادثه یا توسعه خسارت : بیمه‌گذار باید تمام اقدامات و احتیاط‌های لازم را برای حفاظت مورد بیمه (خودرو) انجام دهد. اگر ثابت شود كه بیمه‌گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری کرده باشد ، شرکت بیمه می‌تواند خسارت کمتری پرداخت کند.
خودداری از جابه‌جایی خودرو : در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار باید از جابجایی خودرو خودداری کند ؛ مگر اینکه به حكم مقررات یا دستور مقامات انتظامی باشد و یا اینکه جابجایی برای نجات خودرو و کاهش خسارت صورت بگیرد.
عدم تعمیر خودرو بدون هماهنگی با شرکت بیمه:  بیمه‌گذار نباید بدون هماهنگی با شرکت بیمه و پیش از نهایی شدن مراحل پرداخت خسارت ، خودروی خود را تعمیر کند.