در زمان ترکیدن لاستیک خودرو اغلب بدترین کار کوبیدن روی پال ترمز است .

تصور کنید با سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت می کنید و لاستیک میترکد و خودرو از کنترل خارج میشود و اگر از  غریزه پیروی کنید احتمالا ترمز میگیرید ، اما در این مورد اشتباه است . 

تایر ترکیده مانند بندکفشی است که زیر پا گیر میکند و شما را به زمین میزند ، بنابراین ترمز کردن در آن سرعت یعنی چپ شدن خودرو و غلت خوردن آن . 

این راهکار شاید دیوانگی به نظر برسد اما در این مواقع با فشردن پدال گاز اما نه با شدت و تنها دو یا سه بار ، خودرو کم کم مهار میشود و فرصت دارید که آن را با احتیاط به کنار بکشید. 

نظر شما در این مورد چه می باشد ؟ اگر پیشنهادی دارید و همچنین از تجربیات خود در این زمینه برای ما بنویسید.