چطور در زمستان مصرف سوخت را کاهش دهیم ؟

- از روغنی که کمپانی سازنده ی خودرویتان برای استفاده در هوای سرد پیشنهاد کرده است ، استفاده کنید . 

- میزان باد لاستیکتان را به طور مرتب بررسی کنید تا موجب کاهش مصرف سوخت خودرو در فصل سرد سال شود . 

مهم ترین دلایل افزایش مصرف سوخت در زمستان

1 - هوای سرد بطور محسوس یا نامحسوس هوای لاستیک را کم میکند و این موضوع باعث افزایش سطح اصطکاک تایر با زمین میشود و در نتیجه به انرژی بیشتری برای غلبه بر این نیروی اصطکاک نیاز است . 

2 - غلظت هوای سرد بیشتر از غلظت هوای گرم است و به همین جهت خودروی شما برای حرکت با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت در فصل زمستان به انرژی بیشتری نسبت به شرایط مشابه در فصل تابستان نیاز دارد . 

3 - تقریباً میتوان گفت تمام سیستم های به کار گرفته شده در ساخت خودرو تحت تاٌثیر سرما ، سخت تر کار می کنند و نیازمند انرژی بیشتری هستند تا بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند . از باتری خودرو گرفته تا بخاری و گرم کن صندلی .