یک موتور برای این که بتواند به درستی کار کند نیاز به سوخت و هوای کافی جهت انجام فرآیند احتراق دارد. به همین خاطر اطمینان از اینکه هر یک از اجزای سیستم سوخت رسانی از جلمه فیلتر بنزین به درستی کار می‌کنند بسیار مهم است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم سوخت رسانی در خودرو، فیلتر بنزین (فیلتر سوخت) است.

وظیفه ی این فیلتر تصفیه کردن سوخت از رطوبت و آلودگی هایی است که ممکن است وارد سیستم سوخت رسانی خودرو شوند.

همچنین فیلتر بنزین در این میان باعث حفاظت از سیستم پاشش سوخت (انژکتور) می شود.

فیلتر بنزین از زمان استارت موتور تا پایان استفاده شما از خودرو در حال فعالیت است و از این رو اهمیت بسیاری دارد.

برخی از علایم مرتبط با یک فیلتر بنزین فرسوده عبارتند از:

1. خاموش شدن یا پس زدن شدید موتور در هنگام رانندگی، به خصوص هنگام شتابگیری

2. خشن کار کردن خودرو در حالت ثابت وقتی موتور روشن است

3. کاهش قدرت موتور

4. استارت نخوردن خودرو

-5. افزایش مصرف سوخت

6. روشن شدن چراغ چک موتور

7. روشن نماندن خودرو

بخاطر داشته باشید در خودروهای میتسوبیشی هر 60000 کیلومتر میبایست فیلتر سوخت تعویض گردد.