الف) اتمام لنت ها

در صورتی که لنت ها آسیب دیده و تمام شده باشند ممکن است که با پایین رفتن پدال ترمز و سل بودن آن مواجه شویم. در این زمان امکان دارد که تصور کنید فقط یکی از لنت‌ها نیاز به تعویض شدن دارند، در صورتی که این باور بسیار نادرست است؛ چرا که تمامی لنت‌ها باید هم‌زمان تعویض شوند و به یک اندازه باشند. اگر تنها یک لنت تعویض شود باعث می‌شود تا خودرو در ترمزگیری در سرعت‌های جاده‌ای، به سمتی کشیده شوند که لنت بیشتری دارد. درنتیجه این موضوع باعث می‌‌شود تا خودرو منحرف شده و خسارت‌های جبران ناپذیری بر خودرو وارد شود.

 در حالت عادی بهتر است تا در هر ۳۵ تا ۴۰ هزار کیلومتر کارکرد خودرو، لنت ها بررسی شوند. با این حال زمانی که لنت خودرو ۸۰ درصد مصرف شده بود، باید حتما اقدام به تعویض آن نمود. خرابی و ناقص بودن لنت ها می تواند صدمات جدی را به دنبال داشته باشد، بهتر است تا در صورت مشاهده این موارد هر چه سریعتر با ما تماس بگیرید.

شماره تماس :77199888

ب) پایین بودن و ضعیف عمل کردن ترمز به خاطر نشتی روغن ترمز

گاهی اوقات پایین رفتن پدال ترمز و عملکرد مشکل آن می‌تواند به دلیل وجود نشتی در سیستم ترمز رخ دهد. نشتی روغن در این بخش می‌تواند باعث شود تا سطح روغن کاهش یافته و پدال ترمز و دیگر اجزای این سیستم نتوانند به طور صحیح در جای خود قرار بگیرند و حرکت کنند. برای رفع این مورد بهترین راهکار آنست که به یک تعمیرکار مراجعه کنید و یا با آقای امداد تماس بگیرید تا سیستم ترمز به کلی مورد بازبینی قرار بگیرد.

پ) زنگ زدگی کفشک‌های ترمز یا سایش نامنظم

به طور کلی در خودروهایی که سیستم ترمز چرخ‌های عقبی‌شان کاسه‌ای است، در صورت خوردگی و زنگ زدگی کفشک‌های ترمز یا سایش نامنظم آن‌ها، این اتفاق رخ می‌دهد. به نحوی که در نهایت ترمز در نقطه‌ای پایین‌تر از حالت معمول فعال شده و پدال ترمز پایین تر از حد معمول قرار می‌گیرد. پیشنهاد ما به شما آن است که در چنین زمانی و با تشخیص این مورد، در صورتی که پدال ترمز بالا نیامد، کفشک‌ها را تعویض کنید تا مشکل رفع شود.