صنعت خودرو سازي جهان در قرن بيست و يكم، تجربه يك تحو لشگرف را در مقايسه با قرن گذشته داشته است. از سال هاي آغازين اين سده، نيازهاي تلويحي و تصريحي مردم و بالطبع سياست گزاريهاي خودروسازان برجسته از ايمني صرف به ايمني توام با زيبايي و رفاه گرايش بيشتري پيدا کرده است.

 اكنون خودرو سازان در تلاش اند تا با توجه بيشتر به طراحي هاي مدرن و گزينه هاي رفاهي كه با احتساب ارگونومي انسان شكل
مي گيرند، فصلي تازه اي از مفهوم خودرو را در اذهان عمومي و شهروندان قرن بيست و يكم ايجاد كنند. در اين رويكرد، سرنشينان خورو به لحاظ حداكثر بر خورداري از آسايش و امكانات، آرامشي همچون محيط خانه را تجربه مي كنند. با اين تفاوت كه آرامش پديده آمده بر خلاف آرامش ايستاي خانه، سيال و در حركت مي باشد.


به اذعان كارشناسان و بررسي هاي بين المللي، منطقه اي و ملي، خودروهاي كره اي به ويژه كيا موتورز در خلق چنين ارزش افزوده اي در جهان ب يرقيب و ممتا زاند انتخاب محصولات متنوع كياموتورز، براي آنها كه خسته از شكل و شمايل غير قابل انعطاف و خشك برخي از خودروهاي بازار هستند، يك اتفاق مهيج است؛ اتفاقي كه مشتريان رو به رشد خودرو هاي كياموتورز آنرا باور دارند. كياموتورز با ارتقاي كيفي و كمي مداوم توليداتش كه ناشي از سرمايه گذاري عظيم در بخش تحقيق و توسعه شركت و نظرخواهي پيوسته از مشتريان و خودرو سواران است، پويايي، بهبود مستمرو تحول خواهي را دنبال ميك‌ند. شهروندان هزاره سوم لايق برخورداري از ايمن ترين، زيباترين وكارآمدترين خودرو ها هستند .