صدای سوت بعد از تعویض لنت ها

صدای سوت تقریباً شایع ترین صدایی است که از ترمز خودروها شنیده میشود . اگر جنس ترمز خوب است یا به تازگی لنت ها را تعویض کرده اید ، پس احتمالاً دلیل آن ، جا نیفتادن لنت بر روی دیسک است . بهتر است در سرعت 50 کیلومتر چندبار ترمز نرم بزنید و از ترمز گرفتن شدید خودداری نمایید . با اینکار معمولاً مشکل به مرور رفع میشود . 

صدای شدید و خرخر کردن

اگر صدای ترمز شدید و شبیه به صدای خراشیده شدن آهن بود باید در سریع ترین زمان لنت تعویض شود تا از آسیب بیشتر به دیسک جلوگیری به عمل آید . 

صدای تق تق

- وجود ایراد در دیسک ها

- شل بودن لنت ها 

- ایراد پیدا کردن سیستم ABS

نکات مهم در زمان تعویض لنت ها

- دیسک ها را از نظر کثیف بودن یا زنگ زدگی بررسی کنید . در صورتی که خودرو برای مدت طولانی بدون استفاده قرار گیرد مکن است دیسک ها زنگ بزنند . 

- در بعضی موارد سمباده زدن سطح لنت و بستن مجدد آن در قطع یا کاهش صدا تاثیر دارد . 

- در صورتی که لنت و دیسک بیش از اندازه شیاردار شده اند باید تعویض شوند . 

- در هربار تعویض لنت گیره نگهدارنده آن را نیز تعویض کنید .