عمل نکردن قفل مرکزی خودرو

کار نکردن سیستم قفل مرکزی می تواند به عوامل زیادی صورت بگیرد که می توانید به رفع عیوب آن بپردازید.

 • ۱) درآمدن میله سوئیچ از خار پلاستیکی
 • ۲) بیرون آمدن سری محرک از پین قفل
 • ۳) وجود لقی و عدم اتصال در کانکتور مستر سوئیچ یا رله
 • ۴) معیوب بودن (سوکت) مستر سوئیچ
 • ۵) معیوب بودن دسته سیم خودرو
 • ۶)معیوب بودن رله تایمر قفل مرکزی
 • ۷) خرابی دزدگیر

۱) درآمدن میله سوئیچ از خار پلاستیکی

در صورتی که از بیرون سوئیچ خودرو را بچرخانید و تنها درب راننده باز شود و سه درب دیگر باز نشود عملاً میله سوئیچ از خار پلاستیکی بیرون آمده است.

رفع عیب :

برای رفع عیب کافیست مطابق عکس زیر میله سویئچ را داخل خار پلاستیکی قرار دهید.

مونتاژ مجدد میله داخل بست پلاستیکی

۲) بیرون آمدن سری محرک از پین قفل

اتصال محرک ( پمپ) به پین قفل که در سمت راننده می باشد را ، باید بررسی نمود و در صورت بیرون زدگی جا انداخت.

رفع عیب :

جا انداختن سری محرک در بخش پین قفل

جا زدن سری محرک در پین قفل

۳)وجود لقی و عدم اتصال در کانکتور مستر سوئیچ یا رله

سوکت مستر سوئیچ یا سوکت رله را چک کنید و از اتصال آن با دیگر کانکتورها مطمئن شود در صورت وجود لقی آنرا برطرف کنید.

رفع عیب :

درست مونتاژ نمودن کانکتورها

۴) خراب بودن (سوکت) مستر سوئیچ

سلکتور مولتی متر را در موقعیت تست اتصال کوتاه قرار دهید.یکی از پراب های مولتی متر را به حالت افقی سوکت و پراب دیگر را در حالت عمودی یک به یک بگذارید.در صورتی که صدای قطع وصل شنیده نشود سوکت مستر سوئیچ معیوب است و باید تعویض شود.

رفع عیب :

عوض کردن قطعه مشکل دار

۵) مشکل داشتن دسته سیم خودرو

برای اطمینان از سالم بودن سیم کشی از مولتی متر استفاده کنید.

رفع عیب :

مشکل ایجاد شده در دسته سیم خودرو باید اصلاح شود.

رفع عیب موجود در دسته سیم درب با مولتی متر

۶)معیوب بودن رله تایمر قفل مرکزی

روش اول برای تست رله قفل مرکزی کانکتور (سوکت )سه خانه روی دسته سیم خودرو را که به کانکتور مسترسوئیچ مونتاژ می گردد مونتاژ نموده و با یک تکه سیم کوتاه سالم بودن رله را مشابه شکل، تست می نماییم. به این صورت که یک طرف سیم را در بخش افقی کانکتور متصل به رله ، جابه جا می کنیم. در این حالت قفل درب ها باز و بسته می گردد که نشان از سالم بودن رله می دهد و در غیر این صورت رله مشکل دار است و حتماً باید عوض شود.

در روش دوم یک رله سالم در دست خود نگه دارید و با رله روی مستر سوئیچ خودرو عوض کنید. در صورت کار کردن رله معیوب است.

رفع عیب :

عوض نمودن قطعه موردنظر

۷)خرابی دزدگیر

در صورتی که با زدن دکمه قفل سوئیچ سیستم قفل مرکزی کار نکند ممکن است سیستم قفل مشکل داشته باشد در غیر این صورت احتمال خرابی دزدگیر وجود دارد که باید تعویض گردد.

رفع عیب :

در صورت سالم بودن محرک قفل مرکزی خودرو ایراد از دزدگیر است و آن را برطرف کنید.در صورت سالم بودن دزدگیر باید محرک (پمپ) قفل مرکزی را عوض کنید.


دلایل باز نشدن قفل یکی از درب های خودرو یا کند شدن دکمه قفل کن

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با جا انداختن سوئیچ داخل قفل درب راننده یکی از درب ها باز نمی شود یا اینکه دکمه قفل کن به کندی عمل می کند. در این مواقع سیستم قفل مرکزی خودرو دچار مشکل شده است و باید نسبت به رفع آن اقدام کنید.

چندین دلیل برای باز نشدن یکی از درب های خودرو یا کند بودن قفل باز کن وجود دارد که شامل موارد زیر است.

 • ۱)معیوب بودن دسته سیم خودرو
 • ۲) کندی حرکت قفل
 • ۳) خرابی محرک برقی
 • ۴) شکستگی بست های پلاستیکی

۱)معیوب بودن دسته سیم ماشین

یکی از دلایل باز نشدن یکی از دربهای خودرو معیوب بودن دسته سیم خودرو ست که در این حالت باید وضعیت سیم کشی خودرو و اتصال کانکتورها کنترل شود. سالم بودن سیم کشی و عدم قطعی در دسته سیم و کانکتورها به وسیله مولتی متر امکان پذیر است. به وسیله یک سیم کوتاه دو خانه کانکتور (سوکت) دسته سیم را به هم متصل کنید. سپس پراب های مولتی متر را به پایه های ۱ و ۲ رله تایمر متصل کنید. با انجام مراحل بالا می توانید سالم بودن یا قطعی دسته سیم را بررسی کنید.

رفع عیب :

در صورت قطع بودن دسته سیم باید نسبت به رفع عیب موجود در دسته سیم اقدام کنید. در صورت سالم بودن دسته سیم موارد دیگر چون خمیدگی میله های قفل مکانیکی، وجود پلیسه در کاور دکمه قفل کن را بررسی کنید.

۲) دلیل کندی حرکت قفل درب خودرو

ممکن است هنگام کند شدن حرکت قفل باز کردن درب خودرو میله های قفل مکانیکی کند شده یا پلیسه ای در کاور دکمه قفل باز کن وجود داشت باشد که باید آن را برطرف کنید.

خم شدن میله های قفل مکانیکی باعث ایجاد اصطکاک در بدنه و کندی حرکت قفل باز کن شود که با اصلاح میله مشکل حل می شود.وجود پلیسه در قسمت کاور دور دکمه قفل کن باعث کندی حرکت قفل  می شود که در این مواقع باید لب دری تعویض شود.

رفع عیب :

اصلاح نمودن میله و تعمیر نمودن کاور۳) خرابی محرک برقی درب خودرو

در صورت سالم بودن سیم کشی درب خودرو و همچنین خم نبودن میله قفل مکانیکی، نبودن پلیسه در قسمت کاور ممکن است محرک برقی درب خراب باشد. برای تست سالم یا خراب بودن محرک کافیست یک محرک برقی سالم را جا بیندازید اگر مشکل باز نشدن یکی از دربها یا کندی حرکت قفل باز کن برطرف شد مسلما نیاز به تعویض محرک برقی درب خودرو دارید.

رفع عیب :

عوض نمودن متحرک

۴)شکستگی بست های پلاستیکی درب

با چشم خود نگاه کنید اگر بست از داخل میله خارج شده است به معنای شکستن بست پلاستیکی است. در این مواقع باید نسبت به تعویض قطعه یا در صورت عدم وجود قطعه، قطعه قفل مکانیکی را عوض کنید.

رفع عیب :

در صورتی امکان قطعه عوض شود و اگر قطعه نباشد بخش قفل مکانیکی تعویض شود.


دلایل باز نشدن درب خودرو با دستگیره داخلی

برخی اوقات ممکن است با دستگیره داخلی درب ماشین نتوانید آنرا باز کنید و مجبور شوید شیشه را پایین بزنید و از دستگیره خارجی درب باز کنید. دلیل باز نشدن درب با دستگیره داخلی عوامل زیر است که باید هر چه سریع تر آن را برطرف کنید.

 1. شکستن یا در رفتن فنر کششی
 2. بلند شدن طول میله دستگیره به دلیل وارد شدن نیروی زیاد به آن
 3. کار نکردن بادامک قفل درب ماشین

۱) شکستن یا در رفتن فنر کششی درب خودرو

مطابق تصویر زیر قفل درب ماشین را باز کنید و در صورت دررفتگی فنر آن را جا بیندازید و در صورت شکستن فنر آن قطعه را عوض کنید.

رفع عیب :

در صورت در رفتن آن را جا انداخته و در صورت شکستن آن را عوض کنید.


۲) بلند نشدن طول میله دستگیره داخلی درب خودرو

منطبق نبودن سوراخ محل پیچ بروی دستگیره و بدنه نشان از بلند بودن طول میله دستگیره درب است که مطابق عکس زیر باید از دو نقطه محل های خم با کم کردن زوایا کاهش دهید.

رفع عیب :

از دو نقطه مشخص شده باید طول را با کم کردن زاویه ها کاهش داد.


۳) کار نکردن بادامک قفل درب خودرو

اگر باز و بسته شدن قفل درب به صورت عادی و روان انجام نمی شود باید قعطه معیوب یعنی قفل مکانیکی را عوض کنید.

رفع عیب :

عوض نمودن قطعه


دلایل باز نشدن درب خودرو با دستگیره بیرونی

هنگام نصب دستگیره خارجی درب خودرو ممکن است بست پلاستیکی به درستی روی میله بسته نشده باشد که یکی از موارد باز نشدن  درب خودرو با دستگیره خارجی آن است. موارد زیر می تواند از دلایل دیگر باز نشدن درب خودرو با دستگیره خارجی آن باشد که باید سریع تر آنرا برطرف کنید.

 1. شکستن یا نامناسب بودن بست پلاستیکی دستگیره بیرونی
 2. رگلاژ نامناسب میله رزوه دار قفل در بست پلاستیکی دستگیره بیرونی

۱)شکستن یا نامناسب بودن بست پلاستیکی دستگیره بیرونی

با مشاهده شکستگی یا هرز بودن بست پلاستیکی دستگیره بیرونی درب خودرو نسبت به تعویض قطعه اقدام کنید.

رفع عیب :

عوض نمودن قطعه


۲)رگلاژ نامناسب میله رزو دار قفل

با مونتاژ نامناسب میله رزوه دار قفل دستگیره بیرونی خودرو با حرکت دادن دستگیره درب با تاخیر یا اصلا باز نمی شود. نسبت به رگلاژ مناسب میله رزوه دار قفل اقدام کنید. عوامل دیگری چون شکستگی یا در رفتن فنر کششی یا کار نکردن بادامک قفل درب عامل باز نشدن درب خودرو با دستگیره بیرونی باشد که باید نسبت به تعویض قطعه اقدام کنید.

رفع عیب :

رگلاژ نمودن خوب


دلایل کار نکردن دکمه قفل کن درب خودرو ها

اگر با فشردن دکمه قفل کن یکی از دربها یا هیچ یک از درب های خودرو بسته نمی شود عوامل زیر ممکن است باعث مختل کردن سیستم قفل مرکزی خودرو شده باشد.

 1. پرچ کاری نامناسب قفل
 2. رگلاژ نامناسب میله رزوه دار قفل در بست پلاستیکی دستگیره بیرونی
 3. کوتاه بودن میله دستگیره داخلی درب جلو ماشین
 4. شکستگی یا خارج شدن خار خورشیدی یا بستهای پلاستیکی آن
 5. شکستگی یا در رفتن فنر پیچشی ( بازویی) درب

۱) پرچ کاری نامناسب قفل درب خودرو

پرچ نامناسب قفل باعث می شود که دکمه قفل کن خودرو کار نکند برای تست سلامت قفل مکانیکی کافیست یک با اعمال ولتاژ ۱۲ ولت عملکرد قفل را بررسی کنیم. در صورت وارد آمدن ولتاژ ۱۲ ولت روی قفل اگر محرک سالم باشد باید قفل مکانیکی را عوض کنید.

رفع عیب :

عوض کردن قفل

پرچ کاری نامناسب قفل مکانیکی

۲)رگلاژ نامناسب میله رزو دار قفل

با مونتاژ نامناسب میله رزوه دار قفل دستگیره بیرونی خودرو با حرکت دادن دستگیره درب با تاخیر یا اصلا باز نمی شود. نسبت به رگلاژ مناسب میله رزوه دار قفل اقدام کنید. عوامل دیگری چون شکستگی یا در رفتن فنر کششی یا کار نکردن بادامک قفل درب عامل باز نشدن درب خودرو با دستگیره بیرونی باشد که باید نسبت به تعویض قطعه اقدام کنید.

رفع عیب :

رگلاژ نمودن خوب


۳)کوتاه بودن میله دستگیره داخلی درب جلوی خودرو

یکی دیگر از دلایل کار نکردن دکمه قفل کن کوتاه بودن میله دستگیره داخلی درب راننده است.

رفع عیب :

مطابق تصویر زیر از دو نقطه در محلهای خم با زیاد کردن زوایا، طول میله را افزایش دهیم تا مشکل حل شود.

افزایش طول میله دستگیره داخلی خودرو

۴)شکستگی یا خارج شدن خار خورشیدی یا بست های پلاستیکی آن

اگر دکمه قفل کن درب را فشار می دهید و درب ماشین قفل نمی شود احتمال شکستگی یا خارج شدن یکی از بستها یا خارج شدن خار خورشیدی وجود دارد.

رفع عیب :

برای رفع مشکل خار خورشیدی مجددا مونتاژ یا در صورت شکستگی خار خورشید را عوض کنید. برای رفع مشکل بست پلاستیکی مجددا مونتاژ یا در صورت شکستگی بست پلاستیکی جدید جا بیندازید.۵) شکستگی یا در رفتن فنر پیچشی ( بازویی) درب خودرو

در صورتی که موارد بالا چک کردید و مشکلی نداشت می تواند در رفتن فنر پیچشی عامل کار نکردن دکمه قفل کن باشد.

رفع عیب :

در صورت در رفتن فنر آنرا جا بیندازید یا در صورت شکستگی قطعه را عوض کنید.

در رفتن فنر پیچشی درب خودرو

مشکل در مکانیزم Self Canceling

از دلایل بروز مشکل مکانیزم بالا بودن نیروی محرک یا وجود مشکل در اهرم اصلی قفل مکانیکی است.

رفع عیب :

در صورت روان نبودن حرکت محرک، ایراد از محرک است که باید تعویض شود و در صورت روان بودن محرک ، ایراد از قفل مکانیکی است که باید تعویض گردد.


با میتسوبیشی همراه باشید.