چه زمانی باید میزان فرمان انجام داد ؟

در شرایط عادی بهتر است سالیانه یکبار برای کنترل میزان فرمان به تعمیرگاه مراجعه کرد . 

در شرایط غیر عادی مانند عبور از جاده های خاکی با دست اندازهای زیاد ، افتادن چرخ در جوی آب یا چاله عمیق و یا حتی برخورد تایر به جدول های کنار کوچه و خیابان ، ممکن است فرمان ر از تنظیم خارج گردد و نیازمند انجام میزان فرمان شود .  

یکی دیگر از علائم میزان نبودن فرمان کشیدن فرمان است. کشیدن فرمان انواع گوناگونی دارد و با توجه به نوع خودرو ، شکل و سمت میزان نبودن فرمان متفاوت است . خودرو ممکن است به چپ یا راست بکشد و یا تمایل به حرکت به سمتی که فرمان متمایل است داشته باشد . برای مثال ، ممکن است اگر فرمان را کمی به یک سمت بچرخانید تمایل به رفتن به آن سمت در صورت ثابت نگه داشتن فرمان را داشته باشد که به این حالت در اصطلاح گیج بودن فرمان میگویند .

کشیدن فرمان به معنی مقاومت فرمان به حرکت مستقیم می باشد و تمایل انحراف آهسته بعد از رها کردن فرمان به معنی میزان نبودن فرمان نیست. 

میزان نبودن فرمان میتواند باعث ساییدگی لاستیک و همچنین خرابی سایر قطعات جلوبندی بشود .