نکته مهمی که در زمان باطری به باطری کردن وجود دارد و حتما ملزم به رعایت آن هستیم ؛ چرا که در صورت عدم رعایت آن ممکن است به سیستم برق خودرو آسیب وارد بشود ؛ از این قرار است که : هیچ گاه گیره کابل منفی را در خودرویی که از باطری کمکی استفاده میکند ، بر روی قطب منفی نگذارید و همچنین در این خودرو کابل منفی را به بدنه آن وصل کنید . 

در صورت اتصال به سر منفی باتری ؛ احتمال خرابی ECU وجود دارد . برخی افراد سر منفی را به موتور خودرو متصل میکنند که کار چندان درستی نیست . در عوض باید به یکی از اجزای فلزی داخل کاپوت به غیر از موتور اتصال را انجام دهید . 

- در صورت اتصال اشتباه قطب ها به یکدیگر ، احتمال انفجار باتری وجود دارد . 

- پس از اتمام فرآیند شارژ اجازه دهید تا خودرو برای مدتی بصورت درجا کار کند .