به گزارش ایسنا شماره پلاک ۳۱ استان کشور از سوی مراکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صادر می‌شود، عدد پایین کلمه ایران استان هر پلاک را نشان می‌دهد و حروف الفبای داخل پلاک نیز شهرستان هر استان را مشخص می‌کند، عدد اختصاصی پلاک‌های هر استان به شرح زیر است:

استان آذربایجان شرقی

شهر تبریز (مرکز استان): پلاک ایران ۱۵

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۵ – پلاک ایران ۳۵

استان آذربایجان غربی

شهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۷

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۷ – پلاک ایران ۳۷

استان اردبیل

شهر اردبیل (مرکز استان): پلاک ایران ۹۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۱ (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی است.)

استان اصفهان

– شهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۳ – پلاک ایران ۵۳ و پلاک ایران ۶۷

– سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۳ و پلاک ایران ۴۳

استان البرز

شهر کرج (مرکز استان): پلاک ایران ۶۸ – پلاک ایران ۲۱ (و) – پلاک ایران ۲۱ (ص) – پلاک ایران ۳۸ (ب، د، س)

شهرستان‌های استان البرز: پلاک ایران ۷۸ (ط) – پلاک ایران ۲۱ (ص)

استان ایلام

شهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران ۹۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۸ (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی است)

استان بوشهر

شهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران ۴۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۵۸

استان تهران

شهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران ۱۱ – پلاک ایران ۲۲ – پلاک ایران ۳۳ – پلاک ایران ۴۴ – پلاک ایران ۵۵ – پلاک ایران ۶۶ – پلاک ایران ۷۷ – پلاک ایران ۸۸ – پلاک ایران ۹۹ – پلاک ایران ۱۰ – پلاک ایران ۲۰ – پلاک ایران ۳۰ – پلاک ایران ۴۰ – پلاک ایران ۵۰ – پلاک ایران ۶۰ – پلاک ایران ۷۰ – پلاک ایران ۸۰ – پلاک ایران ۹۰

پلاک ایران ۲۱ مربوط به تمامی شهرستان‌های تهران (به جز حروف ص، و)

سایر شهرهای استان تهران: پلاک ایران ۷۸

استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد (مرکز استان): پلاک ایران ۷۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۱

استان خراسان شمالی

شهر بجنورد (مرکز استان): پلاک ایران ۲۶ (با حروف ب ج د س) – پلاک ایران ۷۴ (ج)

استان خراسان رضوی

شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران ۱۲ – پلاک ایران ۳۶ – پلاک ایران ۷۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۳۲ و پلاک ایران ۴۲

استان خراسان جنوبی

شهر بیرجند (مرکز استان): پلاک ایران ۵۲

استان خوزستان

شهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران ۱۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۴ و پلاک ایران ۳۴

استان زنجان

شهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۷

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۷

استان سمنان

شهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۶

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۶

استان سیستان و بلوچستان

شهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۵

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۵

استان فارس

شهر شیراز (مرکز استان): پلاک ایران ۶۳ – پلاک ایران ۹۳

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۳ – پلاک ایران ۸۳

استان قزوین

شهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران ۷۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۹

استان قم

شهر قم (مرکز استان): پلاک ایران ۱۶

استان کردستان

شهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران ۵۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۱

استان کرمان

شهر کرمان (مرکز استان): پلاک ایران ۴۵

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۵ – پلاک ایران ۷۵

استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۹ – پلاک ایران ۳۹

استان کهگیلویه و بویر احمد

شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران ۴۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۹( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی است)

استان گلستان

شهر گرگان (مرکز استان): پلاک ایران ۵۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۹ (شامل گنبد با حرف ب)

استان گیلان

شهر رشت (مرکز استان): پلاک ایران ۴۶

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۶ – پلاک ایران ۵۶

استان لرستان

شهر خرم آباد (مرکز استان): پلاک ایران ۳۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۱

استان مازندران

شهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران ۶۲

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۲ – پلاک ایران ۹۲ – پلاک ایران ۷۲

استان مرکزی

شهر اراک (مرکز استان): پلاک ایران ۴۷

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۵۷

استان هرمزگان

شهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران ۸۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۴

استان همدان

شهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۸

استان یزد

شهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران ۵۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۴

پلاکهای ایران بترتیب حروف الفبا:

استان آذربایجان شرقی 

 شهر تبریز(مرکز استان): پلاک ایران ۱۵
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۵– پلاک ایران ۳۵(شامل بناب باحرف ص و…)

 

استان آذربایجان غربی 

 شهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۷
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۷– پلاک ایران ۳۷

 

ایران ۲۷
 
بوکان
مهاباد
سردشت
خوی
سلماس
نقده
میاندوآب
پیرانشهر
اشنویه
شاهین دژ
پیرانشهر
ن
ج
م
ب
س
ص
ط
و
ی
د
و
 استان اردبیل
شهر اردبیل(مرکز استان): پلاک ایران ۹۱
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۱ ( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

 


استان اصفهان
شهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۳ و پلاک ایران ۵۳
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۳ و پلاک ایران ۴۳

ایران ۴۳

آران و بیدگل
کاشان
مبارکه
شاهین شهر
تیران و کرون

س
س
ج
د
ص
ایران ۲۳
خمینی‌شهر
فلاورجان
زرین شهر
کاشان
نجف‌‌آباد
شهر‌رضا
نایین
نطنز
سمیرم
فولادشهر
س
ه
ی
ب
ج
د
م
ط
ن
ی

استان البرز

شهر کرج (مرکز استان): پلاک ایران ۶۸


استان ایلام

شهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران ۹۸
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۸( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

 

استان بوشهر
شهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران ۴۸
سایر شهرهای استان : پلاک ایران ۵۸

ایران   ۵۸
تنگستان
دشتی
دشتستان
گناوه
کنگان
دیر
دیلم
س
ص
ب
ج
د
ط
ق  استان تهران
شهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران ۱۱- پلاک ایران ۲۲- پلاک ایران ۳۳- پلاک ایران ۴۴- پلاک ایران ۵۵- پلاک ایران ۶۶
سایر شهرهای استان : پلاک ایران ۷۸

ایران   ۷۸
ورامین
پاکدشت
شهریار
اسلامشهر
دماوند
رودهن
اوشان‌وفشم
ری
رباط‌کریم
هشترگرد
فیروزکوه
س
ل
د   /ه
ی/ب
ص
ص
و
ن
ج
ط
ق

 

استان چهار محال و بختیاری
شهرکرد(مرکز استان): پلاک ایران ۷۱
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۱

ایران ۸۱
اردل
بروجن
فارسان
ج
ب
د

استان خراسان شمالی
شهر بجنورد (مرکز استان): پلاک ایران ۲۶ (با حروف ب ج د س)
سایر شهرهای استان:   ندارم

ایران ۲۶
شیروان
اسفراین
جاجرم
گرمه
مانه
فاروج
ص
ق
و
و
و
 

 

استان خراسان رضوی
شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران ۱۲
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۳۲ و پلاک ایران ۴۲

ایران ۳۲
 
بیرجند
قوچان
کاشمر
نیشابور
سبزوار
تربت جام
تربت‌حیدریه
سرخس
تایباد
د
ط
م
ب
ج
ص
ل
د
ه


 

ایران ۴۲
برد سکن
رشتخوار
خواف
مشهد
ل
م
ص
ج

  

استان خوزستان 

شهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران ۱۴
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۴ و پلاک ایران ۳۴

 

استان زنجان
شهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۷
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۷

ایران ۹۷
ابهر
خدابنده
خرمدره
ب
ج
د

 

استان سمنان
شهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۶
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۶ (شامل دامغان با حرف ب)

ایران ۹۶
دامغان
گرمسار
شاهرود
ب
د
ج

 

استان سیستان و بلوچستان
شهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۵
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۵

ایران ۹۵
چابهار
ق


استان فارس
شهر شیراز (مرکز استان) : پلاک ایران ۶۳
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۳– پلاک ایران ۸۳- پلاک ایران ۹۳

 

استان قزوین

شهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران ۷۹
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۹


استان قم

شهر قم(مرکز استان): پلاک ایران ۱۶و ایران ۳۶

 

استان کردستان
شهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران ۵۱ (با حروف ب – ج – د – س – ص – ط – ق – ل – م – ن – و )

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۱

ایران ۶۱
بانه
سقز
بیجار
قروه
مریوان
دیواندره
کامیاران
سروآباد
د
ب
ج
س
ص
ط
ق
ل

 

ایران   ۶۵
رفسنجان
راور
زرند
جیرفت
منوجان
عنبرآباد
راور
بم
سیرجان
بافت
کهنوج
شهربابک
بردسیر
ب
ه
ط
ص
ن
و
ه
ج
د
س
ق
ل
م

استان کرمان
شهر کرمان(مرکز استان): پلاک ایران ۴۵
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۵- پلاک ایران ۷۵

 


استان کرمانشاه
شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۹
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۹- پلاک ایران ۳۹

 

استان کهکلویه و بویر احمد

شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران ۴۹

 

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۹ ( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

 

استان گلستان 

شهر گرگان (مرکز استان): پلاک ایران ۵۹
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۹ (شامل گنبد با حرف ب)

 

استان گیلان

شهر رشت (مرکز استان):پلاک ایران ۴۶

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۶ – پلاک ایران ۵۶


ایران   ۷۶
سیاهکل
آستانه اشرفیه
ب
ج
ایران ۵۶
انزلی
لنگرود
رودسر
لاهیجان
رودبار
فومن
تالش
صومعه سرا
املش
رضوانشهر
آستارا
ب
م
ص
ج
ط
ل
س
ق
و
ن
د


استان لرستان

شهر خرم آباد (مرکز استان): پلاک ایران ۳۱


سایر شهرهای استان : پلاک ایران ۴۱ (شامل:بروجرد با حرف ب – الیگودرز با حرف ج- دورود با حرف د)

استان مازندران

شهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران ۶۲ با حروف ب ج

ایران   ۷۲
آمل
بابل
تنکابن
رامسر
نوشهر
نور
بهشهر
قائمشهر
بابلسر
چالوس
محمودآباد
نکا
جویبار
ب
ج
د
س
ص
ط
ق
ل
م
ن
و
ه
ی

سایر شهرهای استان : پلاک ایران ۸۲- پلاک ایران ۹۲- پلاک ایران ۷۲


ایران ۸۲
بابل
سوادکوه
ج
ب


استان مرکزی

شهر اراک (مرکز استان): پلاک ایران ۴۷


سایر شهرهای استان: 

پلاک ایران ۶۷-پلاک ایران ۵۷ ( ایران ۵۷ شامل: تفرش با حرف س-ساوه با حرف ب و محلات با حرف د…)

 

استان هرمزگان
شهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران ۸۴
سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۴

 

استان همدان

شهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۸

 

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۸– پلاک ایران ۳۸

 

استان یزد

شهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران ۵۴

 

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۴– پلاک ایران ۶۴

ایران۶۴
تفت
طبس
میبد
مهریز
هرات
 اردکان
ج
ق
د
ص
ل
 ب


در مورد رنگ پلاک ایران این نکته رو هم خدمت شما عرض کنم که:
پلاک ایران سفید: ویژه خودروهای شخصی
پلاک ایران قرمز: ویژه خودروهای دولتی ( با حرف الف)

پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای عمومی ( با سایر حروف الفبا بجز حرف الف و ک)  حرف ک برای خودروهای سیاسی است (یکی از بازدیدکنندگان میگه که حرف ک مخصوص خودروهای سیاسی نیست!)