مضرات بکسل ماشین اتوماتیک

چرا ماشین های گیربکس اتوماتیک را نمی توان بکسل کرد؟ در اکثر خودروهای با گیربکس دستی، به دلیل اینکه گیربکس آنها بطور مستقیم توسط روغن سیستم داخلی روانکاری می شود، روغن زیادی در همه قسمت های دنده ها و قطعات وجود دارد.

این روکش روغن صرف نظر از اینکه  گیربکس ها یا چرخ دنده ها در حال چرخش هستند یا نه، باقی می ماند. به این معنی که وقتی ماشین در حال بکسل یا هل دادن و غیره است، سیستم روغن کاری می شود. اما وقتی عملکرد داخلی یک وسیله نقلیه گیربکس اتوماتیک را در نظر بگیریم همه چیز به همین سادگی نیست.

اگر خودروی اتوماتیک در حال بکسل کردن باشد، چرخ‌های محرک روی زمین، شفت‌های داخل خودرو مانند سایر اجزای گیربکس می چرخند. اما با توجه به نحوه طراحی سیستم، هیچ گونه روغنکاری در گیربکس انجام نمی شود و (به غیر از روغن باقی مانده) سیستم داخلی آن خشک می شود و قادر به جلوگیری از هر گونه سایش و آسیب ناشی از حرکت چرخ دنده ها در گیربکس های بدون روغن نیست.

بنابراین، شاید بهترین راهکار آن است که خودروهای اتوماتیک با خودرو بر حمل شوند و یا برخی از ماشین های بوکسل دارای صفحه هایی هستند که زیر چرخ قرار می گیرند و از تماس چرخ های خودرو با زمین خودداری می کنند.

اگر یدک کشی ماشین اتومات صورت بگیرد چه اتفاقی می افتد؟

درون مکانیسم های داخلی گیربکس خودروهای اتوماتیک، چیزی به نام ATF یا مایع گیربکس اتوماتیک وجود دارد .

از ATF برای روغن کاری چرخ دنده ها استفاده می شود و از آسیب دیدن سیستم در اثر اصطکاک و گرم شدن هنگام حرکت چرخ دنده ها جلوگیری می کند.

سیال داخلی تحت انتقال حرارت قرار می گیرد و برای کار با آن یک پمپ رادیاتور به علاوه با یک فن هماهنگ کار می کند تا از افزایش شدید دمای سیستم داخلی جلوگیری کند. اگر فن ها و پمپ به درستی کار نکنند، افزایش دما و (به طور موازی) کاهش ویسکوزیته روان کننده شروع به تأثیر بر چرخ دنده های داخل ماشین می کنند، این امر می تواند آسیب قابل توجهی ایجاد کند و در نهایت عملکرد خودرو را مختل می کند.

به همین دلیل است که مکانیک‌ها و مهندسان توصیه می‌کنند هنگام یدک‌کشیدن چنین وسایل نقلیه‌ای، چرخ‌های محرک را در بالای زمین نگه دارید، زیرا اگر آنها درگیر نباشند، گیربکس اتوماتیک هنگام یدک‌کشیدن یا هل دادن، ایمن باقی می ماند.