افزایش ایمنی با استفاده از هد آپ دیسپلی

 این سیستم هم زیبایی و هم  ایمنی خودرو را بالا می برد.

شما در پشت فرمان مجبورید چشم از جاده بردارید .

  به صفحه کیلومتر و یا صفحه نمایش خود برای سیستم صوتی و یا … نگاهی بیندازید.

حال  دیگر نیازی نیست چشم از جاده بردارید. همه ی اطلاعات را در شیشه ی جلویی به شما نمایش داده می شود.

هد آپ دیسپلی چه اطلاعاتی را روی شیشه خودرو نمایش می دهد؟

• نمایش سرعت به کیلومتر در ساعت و یا مایل در ساعت

• نمایش دور موتور

• با قابلیت نمایش مصرف سوخت خودرو

(اگر خودروی شما روشن اما بدون جرکت باشد مصرف بنزین به لیتر در هر ساعت را برای شما نمایش می دهد. اگر… خودروی شما در حال حرکت باشد مصرف بنزین به لیتر در هر صد کیلیومتر نمایش داده میشود. بهترین امکان برای محاسبه دقیق سوخت مصرفی خورروی شما، بهترین امکان برای کسانی که میخوان برن سفر…)

• امکان نمایش دمای اب موتور

• نمایش میزان ولتاژ باطری خودرو

• نمایش شتاب لحظه ای خودرو

• هشدار پایین بودن مقدار بنزین موجود

• اخطار ایربگ

• خطاهای ای سی یو ECU

• هشدار قابل تنظیم سرعت در یک سرعت دلخواه

• با امکان تنظیم شدت نور دهی بر روی شیشه مخصوص شب و روز و یا اتوماتیک بودن آن ( توسط سنسور سنجش نور محیط داخل دستگاه)

• بدون نیاز به سیم کشی و نصب و استفاده بسیار بسیار آسان

هد آپ دیسپلی چه اطلاعاتی را روی شیشه خودرو نمایش می دهد؟

• نمایش سرعت به کیلومتر در ساعت و یا مایل در ساعت

• نمایش دور موتور

• با قابلیت نمایش مصرف سوخت خودرو

(اگر خودروی شما روشن اما بدون جرکت باشد مصرف بنزین به لیتر در هر ساعت را برای شما نمایش می دهد. اگر… خودروی شما در حال حرکت باشد مصرف بنزین به لیتر در هر صد کیلیومتر نمایش داده میشود. بهترین امکان برای محاسبه دقیق سوخت مصرفی خورروی شما، بهترین امکان برای کسانی که میخوان برن سفر…)

• امکان نمایش دمای اب موتور

• نمایش میزان ولتاژ باطری خودرو

• نمایش شتاب لحظه ای خودرو

• هشدار پایین بودن مقدار بنزین موجود

• اخطار ایربگ

• خطاهای ای سی یو ECU

• هشدار قابل تنظیم سرعت در یک سرعت دلخواه

• با امکان تنظیم شدت نور دهی بر روی شیشه مخصوص شب و روز و یا اتوماتیک بودن آن ( توسط سنسور سنجش نور محیط داخل دستگاه)