گاز خوردن بی دلیل خودرو و به تبع آن بالارفتن دور موتور می تواند نتیجه نقص یک یا چند مورد زیر باشد:

  • استپر موتور
  • سنسور و موتور دریچه گاز (در صورت وجود)
  • مپ سنسور(سنسور فشار هوای ورودی)
  •  ایراد سیم و پدال و دریچه گاز
  • سیستم ورودی هوا و منیفولد ( نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز )
  • سنسور دور موتور
  • ECU موتور  ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)
  • انژکتورها و غیره
  • ممکن است در اثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود، معمولاً با فلش رفع عیب می شود.