ابتدا سعی کنید باطری را خوب برسی کنید تا درجه ان بر روی رنگ سبز یا مشکی باشد اگر درجه رنگ سفید را نشان دهد نشان از کم بودن آب باطری یا خراب بودن ان می باشد . اگر درجه رنگ مشکی را نشان دهد به ان معناست که باطری تنها نیاز به شارژ دارد . 

برای تست باطری باید گیره های فلزی دستگاه را به ترتیب رنگ مشکی قطب منفی و رنگ قرمز یا آبی بر روی قطب مثبت ان قرار گیرد و تمام اطلاعات باطری که روی خود ان نوشته را وارد دستگاه کرده و گزینه تست باطری را انتخاب کنید و منتظر نتیجه ان باشید .