سرویس 65000 میراژ  ( روغن،فیلتر روغن )  ابزار مورد نیاز : بکس 17MM - جهت باز کردن پیچ تخلیه روغن موتور مصرف شده - کمک کوتاه بکس - دسته بکس                                                                                               قطعات مورد نیاز : 3 لیتر روغن 10W-40 / فیلتر روغن با شماره فنی MD360935 - واشر پیچ تخلیه با شماره فنی MD050317 

ابتدا پیچ تخله را با بکس - کمک و دسته بکس باز کرده و منتظر تخلیه شدن کامل روغن استفاده شده میشویم . 

سپس فیلتر روغن که جلوی موتور و بین موتور و سینی فن رادیاتور است را به وسیله اچار مخصوص ان باز کرده منتظر تخلیه شدن باقی مانده ی روغن می مانیم . 

سپس واشر پیچ تخلیه را تعویض کرده و به اندازه 39 NM سفت میکنیم . فیلتر روغن را هم جای فیلتر روغن قبلی قرار داده وسپس ان را به اندازه 14 N.M سفت میکنیم . 

حال مقدار 3 لیتر روغن را از درون دریچه روغن روی موتور  به خودرو اضافه میکنیم . 

بعد از اضافه کردن روغن خودرو را برای مدت 1 دقیقه روشن کرده و بعد خاموش کردن کمی صبر کرده و بعد مقدار روغن را از روی گیج چک میکنیم . 

در انتها به وسیله دستگاه دیاگ زمان و کیلومتر سرویس روغن خودرو را تنظیم و ریموت میکنیم .