وظیفه واتر پمپ خنک کاری موتور است و در صورت خرابی میتواند منجر به خرابی کل موتور شود و با آشنایی علائم خرابی آن میتوان از خسارت های سنگین جلوگیری کرد . 

نشانه های خرابی واتر پمپ :

- تغییر مدام درجه حرارت بین دمای معمولی و دمای بالا

- صدای بلندی از موتور که با افزایش دور موتور بیشتر میشود

- عدم گردش آب و جوش آوردن موتور

دلایل خرابی واتر پمپ :

- عدم تعویض به موقع مایع خنک کننده

- دمای بالای موتور و به موجب آن خرابی پروانه های واتر پمپ

- بهتر است واتر پمپ هر 100 هزار کیلومتر تعویض شود و از هزینه های احتمالی جلوگیری شود .