برخی از افراد در رادیات خودروهایشان از آب شهری استفاده میکنند . این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور ، واتر پمپ و موتور میشود . حتی دیده شده که باعث سوختن واشر سر سیلندر نیز شده است . 

بهترین کار این است که آب را جوشانده و در محلی قرار داده تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هر چه تعداد دفعات جوشاندن و سرد شدن بیشتر شود ، آب سالم تر میشود .

فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف باقی می ماند ؛ لذا پس از ریختن آب ته ظرف به داخل رادیاتور اجتناب کنید .

البته مایع های آماده نیز در بازار هست که خب البته روش ذکر شده قابل اطمینان تر میباشد. 

اما ، امروزه ضدیخ ها بدون نیاز به ترکیب با آب هم موجود شده که دیگر نیازی به انجام زحمات بیش از اندازه ندارد .

چند نوع آب رادیاتور داریم ؟

1 - با تکنولوژی اسیدی غیر طبیعی ( IAT )

این دسته پر استفاده ترین در ایران می باشد و رنگ سبز روشن دارد .

2 - با تکنولوژی اسیدی طبیعی ( OAT )

با تکنولوژی اسیدی طبیعی دوگانه ( HOAT )

3 - مخلوطی از 2 دسته قبلی هستند ، معمولاً زرد و نارنجی رنگ می باشند .

به نظر شما چند نوع آب رادیاتور داریم ؟