نشانه های خرابی دیسک ترمز :

- در زمان ترمز گرفتن یک صدا یا لرزش غیر متعارف حس میشود .

- سطح دیسک ترمز تغییر رنگ داده است .

- زمانیکه ترمز میگیرید ، اتومبیل مسافت زیادی را طی میکند تا متوقف شود و همچنین با لرزش نیز همراه است . 

- بر روی دیسک شیارهای کوچکی ایجاد شده است . 

- در هنگام ترمز گرفتن فرمان و پدال می لرزند و صدای سوت کشیدن به گوش می رسد .

- فرآیند ترمز گیری به طور کامل صورت نمیگیرد و لنت ترمز ها زود خورده می شوند .

- داغ شدن بیش از اندازه دیسک ترمز 

- استفاده از لنت های ترمز بی کیفیت یا عدم تعویض به موقع لنت ترمز موجب خرابی این قطعه میشود .

دیسک چرخ ها انواع مختلفی دارند از جمله :

- دیسک چرخ معمولی 

- ترمز دیسکی خنک شونده یا هوا خنک  

آیا میدانید بهترین دیسک چرخ متعلق به کدام برند است ؟