به گزارش خودروکار، عوامل متعددی در خرابی یا سوختن دینام دخیل هستند که دانستن این عوامل و پیشگیری از آن‌ها مفید خواهد بود.

گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور و به مدار آمدن دور فن ثانویه با حداکثر دور می شود. ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دورفن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو و به طبع آن باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه آن پایین آمدن قدرت تولید برق دینام می شود.

وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کار می کنند باعث مصرف ذخیره برق باتری می شوند که این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین آمدن دور موتور دینام دیگر توان مداوم شارژ باتری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین می شود که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می شود.

پیشنهاد می گردد:

۱-از باتری که دارای ظرفیت بیشتر(آمپر ساعت حداقل ۶۵ آمپر) است استفاده گردد.

۲-در صورتی که مدت زمان توقف طولانی است با فشار دادان پدال گاز دور موتور را تا حدود۲۰۰۰ دور در دقیقه به صورت متناوب بالا ببرید.

۳-دور فن کولر را حدالامکان در پایین ترین درجه آن قرار دهید.

۴- شل بودن تسمه دینام مرتبا بازدید گردد.

۵-از روشن کردن چراغ ها در زمان های غیرضروری خوداری شود.