ECU موجب گاز نخوردن ماشین میشود

اگر ECU خودروی انژکتوری معیوب باشد ، احتمال گاز نخوردن ماشین نیز افزایش می یابد و موجب نوسان دور موتور خواهد شد .

فیلتر هوا یکی دیگر از دلایل گاز نخوردن ماشین

در صورت معیوب بودن فیلتر هوا یا گرفتگی این قطعه ، هوای کافی به موتور منتقل نمی شود و ماشین گازنمیخورد .

خرابی یا ضعیف شدن پمپ بنزین 

زمانی که پای خود را بر روی پدال گاز فشار میدهید ، و عکس العمل لازم را در موتور مشاهده نکنید ، در این صورت ممکن است ایراد از پمپ بنزین باشد . 

سایر مواردی که موجب گاز نخوردن میشود :

- معیوب بودن مجموعه دریچه گاز 

- معیوب بودن موتور دریچه گاز برقی 

- خرابی سنسور دور موتور 

- خرابی مپ سنسور 

خرابی سنسور هیدرولیک فرمان 

- خرابی سنسور خطی گاز کولر 

- خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ 

- خرابی سنسور کیلومتر در خودروهای با ECU زیمنس 

- خرابی سنسور پدال کلاچ 

- ایراد در میکروسوییچ پدال ترمز در خودروهای گیربکس اتوماتیک