برای روشن کردن خودرو به نکات ذیل توجه کنید :

1 - در این چند ثانیه فرصتی به ECU خودرو خود داده تا کلیه مدارها ، قطعات برقی و سنسور ها را چک کرده و از به وجود آمدن error در این سیستم جلوگیری شود . 

2 - بعد از باز کردن سوییچ صدایی از پمپ بنزین شنیده میشود و با کمی صبر کردن سوخت کامل به انژکتور میرسد و باعث میشود موتور با تک استارت روشن شود . 

3 -  وقتی موتور خودرو سرد هست استپر دریچه گاز بسته میشود تا سوخت بیشتری برای احتراق جمع بشود تا خودرو راحت تر روشن شود.

 در این حالت چنانچه سریع استارت را بزنید باعث ایجاد خلل در کار استپر میشوید . 

4 - همچنین در این مدت میتوانید چراغ های هشدار دهنده را چک کنید؛ مثلاً اگر چراغ چک روشن نشود ، خودروی شما استارت نمیخورد و دلیل این امر خرابی رله دوبل میباشد . 

پس قبل از استارت همه چراغ ها را بررسی نمایید . 

شما عادت به صبر کردن و بررسی چراغ های خودرو قبل از استارت زدن دارید ؟ از تجارب خود برای ما بنویسید.