یکی از علل استفاده از این برچسب ها این است که در روزهای گرم تا حدی از افزایش دمای داخل کابین جلوگیری می کند. این برچسب ها، به میزان درصدی که دارند، از ورود نور خورشید به درون کابین جلوگیری می کنند و به این ترتیب، دمای داخل کابین در خودروهایی که شیشه دودی دارند کم تر از خودروهایی است که شیشه عادی دارند. همچنین وقتی از ورود پرتوهای نور کم می شود، در پی آن، از درخشندگی خورشید و ورود پرتوهای فرابنفش نیز کم می شود. به این ترتیب، از مشکلاتی که نور شدید خورشید ممکن است ایجاد کند کاسته می شود.

با دودی کردن شیشه، فضای داخل کابین خودرو کم تر دیده می شود و این امر موجب می شود به حریم شخصی افراد داخل خودرو اضافه شود، که دلیل اصلی وضع قوانین برای شیشه های دودی به همین مسئله مربوط می شود.

اگر درصد برچسب ها خیلی کم باشد هنگام رانندگی در شب از دید راننده بسیار کم می شود و این مسئله می تواند خطرساز باشد. از سویی دیگر، نیروهای پلیس باید بتوانند افراد داخل خودرو را رؤیت کنند تا از سلامت آن ها مطمئن شوند زیرا ممکن است از این کاهش دید برای ارتکاب جرم استفاده شود. بنا به دلایل زیاد هر کشور قانون متفاوتی برای درصد دودی کردن شیشه ها وضع می کند

درصد دودی بودن هر شیشه به این معناست که به میزان همان درصد پرتوهای نور از شیشه عبور می کند. برای مثال، اگر از برچسب ۵% استفاده کنیم یعنی می خواهیم تا ۵% از نور وارد کابین شود و این به معنای تیرگی بیش تر است. شیشه ۳۰% روشن تر از شیشه ۲۰% است و هر چه به درصد دودی بودن شیشه اضافه شود شیشه روشن تری خواهیم داشت.

 تقریباً در اکثر خودروهای خارجی شیشه های کناریِ عقب و شیشه عقب، به صورت فابریک، تیره تر از شیشه های کناریِ جلو و شیشه جلوست. علت این است که این اختلاف، دید اطراف را برای راننده واضح تر می کند و برای سرنشینان عقب، که نیازی به وضوح زیادی ندارند، آسایش بیش تری را در روز به ارمغان می آورد.