با فاصله گرفتن دور موتور از ناحیه قرمز عملکرد موتور به حالت عادی باز میگردد و دوباره دور موتور بالا می رود . این نوسان تا زمانی که راننده پای خود را از روی پدال گاز برندارد ، ادامه پیدا میکند . 

به این اتفاق در اصطلاح کات آف زدن خودرو گفته میشود.

میزان زمانی که موتور یک اتومبیل پیش از آسیب دیدگی جدی کات آف میکند به سیستم خنک کننده آن و تحمل قطعات برای مقاومت در برابر این نوسانات مکانیکی مربوط میشود .

به این دلیل که در هنگام کات آف زدن خودرو اگر موتور به اندازه مورد نیاز خنک نشود در دورهای بالا امکان انفجار موتور نیز به وجود می آید . در خودروهای مدرن مسابقه ای ، طراحان همه سعی خود را کرده اند که میزان نوسان در دور موتور را حین کات آف به کمترین زمان ممکن برسانند تا راننده بتواند خیلی سریع به دور موتور بالا دسترسی پیدا کند .