چرا بخاری خودرو باعث بخار گرفتن شیشه می شود ؟

استفاده از سیستم گرمایش در فصل سرد سبب ایجاد اختلاف دما و بخار گرفتگی شیشه ها میشود . برای جلوگیری از آن فن خودرو را روشن کنید و سپس دمای بخاری را تا حد ممکن کم کنید .

سپس دمای سیستم گرمایشی را آرام آرام زیاد کنید تا به حد تعادل برسد . 

در دقایقی که بخار جلوی دید شما را میگیرد میتوانید از کولر استفاده کنید تا فوراً بخار را خشک کند .

چند روش برای جلوگیری از بخار شیشه

- با خاک گربه از بخار کردن شیشه ها جلوگیری نمایید

خاک گربه حاوی سیلیسیم است و لذا رطوبت را جذب میکند . کمی خاک گربه را داخل یک کیسه نخی یا پارچه بریزید و روی آن را ببندید و روی داشبورد قرار دهید . این خاک رطوبت را جذب میکند . 

- تمیز کردن شیشه ها

وجود گرد و غبار روی شیشه به جذب ذرات بخار کمک میکند بنابراین یکی از راه های جلوگیری از بخار شیشه خودرو تمیز کردن مداوم آن است. 

- استفاده از کرم اصلاح و صابون

پارچه را به کرم اصلاح یا صابون آغشته کنید و کمی آب روی آن بریزید تا کف کند . سپس پارچه را روی شیشه بکشید و با یک دستمال شیشه را خشک کنید .این کار تاٌثیر بسیار زیادی دارد .