جهت شروع هواگیری باید موتور خاموش باشد و همچنین بهتر است که تقریباً سرد باشد.

1 - اول از همه درب رادیاتور را باز کنید ( توجه کنید که در صورت گرم بودن ، آب داخل رادیاتور دارای فشار و اگر باز کنید آب گرم داخل رادیاتور با فشار به بیرون می پاشد . ) با احتیاط و با دستمال بازکنید. 

2 - شیرهای هواگیری روی ترموستات شماره 1 و 2 را باز کنید . 

3 - از گلویی رادیاتور محلول خنک کننده داخل رادیاتور بریزید تا از هر دو شیر هواگیری به طور پیوسته ( بدون هوا ) خارج شود .

4 - در مرحله ی بعد ، از ریختن آب دست بردارید و شیر های 2 - 1 را ببندید. 

5 - و در آخر درب رادیاتور را ببندید. 

در خودروهای بدون پیچ هواگیری چطور باید هواگیری کرد ؟

در اتومبیل هایی که فاقد پیچ هواگیری هستند باید بعد از اضافه کردن آب به رادیاتور یا مخزن تحت فشار آب ، مدتی منتظر بمانید تا آب وارد تمام مجاری موتور شود ، بعد از روشن کردن موتور نیز باید پس از چند دقیقه سطح آب را مجدداً بررسی کنید و درب مخزن یا رادیاتور را ببندید. اما در اتومبیل هایی که دارای پیچ هواگیری هستند گذشت زمان و روشن کردن موتور اتومبیل باعث جابجایی آب در موتور و بیرون آمدن هوا نمیشود و باید هواگیری به صورت صحیح انجام شود.